Počet záznamů: 1  

Konference Hydrologie malého povodí 2014

 1. 1.
  0438512 - ÚH 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tesař, Miroslav
  Konference Hydrologie malého povodí 2014.
  [Conference Hydrology of a small basin 2014.]
  Vodní hospodářství. Roč. 64, č. 6 (2014), s. 17-21. ISSN 1211-0760
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: water * hydrology * watershed * conference
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Systematický zájem o hydrologii malých povodí má v České republice dlouhou tradici. Dlouhodobě se této problematice věnuje rovněž Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i. Ve dnech 22. až 24. dubna 2014 se konala v pořadí již pátá konference Hydrologie malého povodí 2014 (HMP2014). Této třídenní konference se účastnilo 122 účastníků, z nichž téměř čtvrtina (28) byla ze Slovenska. Konference byla tradičně organizována ÚH AVČR, v.v. i., ČVTVHS a ČNVH ve spolupráci s Ústavem hydrológie SAV a Českým hydrometeorologickým ústavem. Konference HMP2014 se konala pod záštitou České komise pro UNESCO. Na konferenci bylo prezentováno v pěti blocích 50 přednášek a ve sborníku konference bylo publikováno 92 plných textů vědeckých článků. Tento příspěvek podává stručnou charakteristiku příspěvků přednesených na konferenci

  A systematic long-term interest in hydrology of small basins has a long tradition in the Czech Republic. As well the Institute of Hydrodynamics ASCR has been dealt with this topic in the long term. Already fifth Conference Hydrology of a Small Basin 2014 (HSM2014) was held in Prague from 22nd to 24th April 2014. 122 participants took part in this Conference, nearly a quarter was from the Slovakia (28 participants). The Conference was traditionally organized by the IH ASCR, v.v.i., Czech Association of Scientific-Technical Societies and Czech National Committee for Hydrology in collaboration with Institute of Hydrology of Slovak Academy of Sciences and the Czech Hydrometeorological Institute. HSM2014 Conference was organized under the patronage of Czech Commission for UNESCO. During the Conference 50 oral presentations were performed and in the Conference Proceeding 92 full text contributions were published. This article brings a brief summary of contributions presented in the Conference.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241942

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.