Počet záznamů: 1  

Úvahy o textilní výrobě na Pohansku na základě analýzy nálezů textilních fragmentů a předmětů souvisejících se spřádáním a tkaním

 1. 1.
  0438318 - ARÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Březinová, Helena - Přichystalová, R.
  Úvahy o textilní výrobě na Pohansku na základě analýzy nálezů textilních fragmentů a předmětů souvisejících se spřádáním a tkaním.
  [An examination of textile production at Pohansko on the basis of an analysis of textile fragments and artefacts connected with spinning and weaving.]
  Památky archeologické. Roč. 105, prosinec (2014), s. 155-214. ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800020901
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GAP405/12/0111
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Břeclav - Pohansko * textile fragments * textile production * textile-technological research * Great Moravian period * spindle whorls * loom weights
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie je věnována podrobnému zpracování a vyhodnocení všech textilních reliktů a otisků z nálezového fondu velkomoravské sídelní aglomerace Břeclav - Pohansko. Výběr studovaného materiálu byl zaměřen na artefakty, které byly součástí hrobových inventářů z pohřebiště u prvního kostela z areálu tzv. velmožského dvorce, z nového výzkumu nekropole kolem rotundy na severovýchodním předhradí, z výzkumu jižního předhradí a z výzkumu opevnění hradiska. Pozornost byla věnována i nástrojům, především přeslenům a závažím, které neodmyslitelně patří ke dvěma stěžejním fázím textilní výroby: k předení a tkaní. Popis jednotlivých nástrojů, jejich přesná lokalizace, prostorová analýza jejich výskytu a koncentrací tak umožnila zamyšlení nad možnými výrobními okrsky na lokalitě. Celkem je detailně prezentován soubor 43 textilií dochovaných v korozních vrstvách kovových artefaktů, 273 kamenných a keramických přeslenů a 66 hliněných závaží.

  The study involves the detailed processing and evaluation of all textile relics and prints from the inventory of finds at the Great Moravian agglomeration of Břeclav-Pohansko. The selection of the studied material was aimed at artefacts found in graves in the cemetery at the first church of the 'Manor Court', from the latest excavation of the cemetery around the rotunda in the northeastern suburb, from the excavation of the southern suburb and from the excavation in the northeastern part of the stronghold’s fortification. Attention was also paid to tools, especially spindle whorls and loom weights, which are an important part of the two key phases of textile production, i.e. spinning and weaving. The description of individual tools, their precise location and a spatial analysis of their occurrence and concentration thus enabled thoughts on possible production precincts at the site. The study presents an assemblage of 43 textile fragments preserved in the corrosion layers of metal artefacts, 273 stone and ceramic spindle whorls and 66 clay loom weights.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241742

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.