Počet záznamů: 1  

Amatérská literární fóra na českém internetu. Mezi demokratizací a diletantstvím

 1. 1.
  0438175 - ÚČL 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Piorecký, Karel
  Amatérská literární fóra na českém internetu. Mezi demokratizací a diletantstvím.
  [Amateur Literary Forums on the Czech Internet. Between democratization and dilettantism.]
  Mediální studia. Roč. 8, č. 2 (2014), s. 127-148. ISSN 1801-9978. E-ISSN 2464-4846
  Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P603
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Internet * web 2.0 * participatory culture * democratization of discourse * Czech literature * amateur literature * literary culture * literary community
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Od sklonku devadesátých let 20. století sehrává přítomnost tzv. literárních serverů na českém internetu relativně významnou roli pro literární komunikaci začínajících a amatérských spisovatelů i pro obecné představy o interakci digitální a literární kultury. Studie analyzuje společné strukturní rysy těchto internetových literárních fór a také principy komunikační praxe, které se ustálily uvnitř komunit vznikajících při jednotlivých fórech. Mediální charakteristika amatérské literatury na českém internetu je usouvztažněna jednak s diachronním kontextem starších publikačních forem určených pro začínající a amatérské autory, jednak s nadnárodním kontextem amatérské literatury na internetu.

  Since the late 1990s the so-called literary servers on the Czech Internet have played a relatively important role both for the literary communication of emerging and amateur writers and for general image of the interaction of digital and literary culture. The study analyses common structural characteristics of these Internet-based literary forums and the principles of the communication practices as they have emerged in communities arising at the individual forums. The medial characterization of the amateur literature on the Czech internet is presented in relation to the diachronic context of older publication forms designed for the beginning and amateur writers and in relation to the international context of the amateur literature on the Internet.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241639

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.