Počet záznamů: 1  

Lidská a přirozená práva v dějinách

 1. 1.
  0438086 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Němec, Václav
  Spor právního pozitivismu a přirozenoprávní teorie ve 20. stol. Problém vztahu bytí a 'mětí'.
  [Dispute between legal positivism and natural law theories in the 20th century. Problem of relationship between ‘to be’ and ‘to ought’.]
  Lidská a přirozená práva v dějinách. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2014 - (Havlíček, A.), s. 153-200. ISBN 978-80-7414-620-6
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: human rights * natural law * philosophy of law * history of law
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor nejprve přibližuje spor mezi právními pozitivisty a 'přirozenoprávními' teoretiky 20. století, kteří hledají alternativu k tradičnímu iusnaturalismu, na příkladu Hanse Kelsena a Gustava Radbrucha. Poté ukazuje, jaká východiska z neřešitelných dilemat Kelsenova i Radbruchova dualismu bytí a 'mětí' nabízí právní filosofie Wernera Maihofera. Protože ani Maihoferovo pojetí existenciálního práva nedává uspokojivé řešení těchto dilemat, načrtává nakonec autor vlastní alternativní ontologii, která by mohla sloužit jako nosný základ pro filosofii práva.

  The author first outlines the dispute between legal positivists and 'natural law' theoreticians of the 20th century, who seek an alternative to the traditional of naturalism, on the example of Hans Kelsen and Gustav Radbruch. Then he shows points of departure which offers a philosophy of rights by Werner Maihofer from impossible dilemmas created by Kelsen's and Radbruch's dualism between 'to be' and 'to ought'. As Maihofer's conception of existential rights does not offer a satisfactory answer to this dilemma, the author provides in the end an outline of his own alternative ontology, which might serve as a bearing foundation for a philosophy of rights.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241570

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.