Počet záznamů: 1  

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 1 = Part 1, Europae lumina. Panegersia. Panaugia

 1. 1.
  0437873 - FLÚ 2015 RIV CZ lat, cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Steiner, Martin (ed.) - Balík, Vojtěch (ed.) - Čapková, D. (ed.) - Schifferová, Věra (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Storchová, Lucie (ed.)
  Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 1 = Part 1, Europae lumina. Panegersia. Panaugia.
  [The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/1. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 1, To the Lights of Europe. The Universal Awakening. The Way of Universal Light.]
  Praha: Academia, 2014. 379 s. ISBN 978-80-200-2448-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * Czech philosophy – 17th century * social transformation - Europe - 17th century * pansophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Nový svazek Komenského spisů zahajuje první kritické vydání jeho zásadního díla De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských), velkorysého projektu universální nápravy společnosti. Zahrnuje úvodní práce Obecné porady, které na rozdíl od ostatních částí Komenský zcela dokončil a vydal tiskem: dedikaci Europae Lumina (Světlům Evropy), Panegersii (Všeobecné probouzení) a Panaugii (Všeobecné osvícení).

  The new volume of Comenius' writings opens the first critical edition of his fundamental work, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (General Consultation on the Improvement of Human Affairs), an ambitious project of the universal remedy of humanity. The volume comprises the initial works of the Consultation which – unlike the rest of the Consultation – Comenius finished and printed during his lifetime: the dedication Europae Lumina (To the Lights of Europe), Panegersia (General Awakening) and Panaugia (General enlightenment).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241369

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.