Počet záznamů: 1  

Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové (ne)rovnosti u podnikatelských párů

 1. 1.
  0437731 - SOÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dlouhá, M. - Jurik, N. - Křížková, Alena
  Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové (ne)rovnosti u podnikatelských párů.
  [Gender Innovations in Small Entrepreneurship: Institutional Conditions and Management of Gender (In)equality in Copreneur Couples.]
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 87-100. ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021; GA TA ČR(CZ) TD020134
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: gender in entrepreneurship * copreneurs * gender innovation
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Článek vychází z tzv. perspektivy zakotvení, která upozorňuje na význam kontextu (časoprostorového a institucionálního) pro současné směřování výzkumu genderové struktury podnikání. Autorky se zaměřují zejména na institucionální podmínky, konkrétně na opatření daňového systému a rodinné politiky na podnikání v páru. V centru zájmu je, jak tyto faktory a formální instituce, do nichž se promítají neformální genderové normy, ovlivňují strategie kombinace pracovního a soukromého života u spolupodnikajících partnerů. Na základě kvalitativní analýzy 24 hloubkových rozhovorů autorky identifikují tři strategie kombinace podnikání a rodinného života a využití opatření sociálních politik: individualistickou, přizpůsobující se a inovující. Díky metodě výzkumu – odděleným hloubkovým rozhovorům se spolupodnikajícími partnery – tak výsledek, který zde představujeme, není pouze charakteristikou tří identifikovaných strategií, ale analýzou komunikace a dynamiky strategií v rámci podnikatelských párů. Autorky ale zároveň upozorňují, že odhalené strategie nejsou výlučné a mohou se v průběhu životní a podnikatelské dráhy měnit. Přes vzájemné odlišnosti všechny strategie v určitých rysech konzervují a reprodukují genderové nerovnosti, což je dáno zakotveností nerovností v sociálním kontextu a institucionálním rámci pro podnikání a kombinaci práce a rodiny v ČR.

  Using the so-called embeddedness perspective, this article highlights the importance of context (time, space and institutions) for the direction of current research on the gender structure of entrepreneurship. The authors focus mainly on the effects of institutional context, namely tax and family policies, on business couples (copreneurs). The emphasis is on how these factors and formal institutions, which are reflected in informal gender norms, influence the work-life balance strategies of copreneurs. Based on a qualitative analysis of 24 in-depth interviews, the authors identify three strategies of achieving work-life balance and using welfare state measures: individualistic, adapting and innovating. Based on separate in-depth interviews with these business and life partners, we are also able to analyse the dynamics of communication between them. We draw attention to the finding that the strategies identified are not exclusive and may change during one’s life course and business career. Despite their differences, in some respects all these strategies preserve and reproduce gender inequality because it is embedded in the social context and institutional framework for economic activity and work-life balance in the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241245

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.