Počet záznamů: 1  

Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí

 1. 1.
  0437685 - ÚTAM 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Suchý, V. - Dobeš, P. - Zeman, Antonín
  Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí.
  [On the petrography, mineralogy and fluid inclusion composition of early speleothem generation from the Koněprusy Cave and some localities nearby.]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 47, č. 1 (2014), s. 140-143. ISSN 0514-8057
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: Bohemian Karst * speleothems * aragonite * gothic-arch calcite * fluid inclusions
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/Zpr2013D-11.pdf

  Dokumentujeme, že časné generace karbonátových sintrů z jeskyní Českého krasu obsahují vrstvy neobvyklých kalcitových krystalů (tzv. gotický kalcit, kompozitní zpeřené kalcitové krystalické agregáty), krystaly ve tvaru podlouhlých hranolů s nápadnými tupými zakončeními, typickými rovněž pro aragonit a polohy křemité. Představu o vzniku sintrů z teplých nebo horkých roztoků by mohlo podporovat také zjištění, že některé polohy pizolitických agregátů byly zřejmě původně tvořeny aragonitem. Analýza fluidních inkluzí prokázala, že sintry krystalizovaly z mírně slaných roztoků (do 3 hmot. % NaCl ekv.) v zóně aerace, tedy spíše nad stálou vodní hladinou, kde krystalizující sintr byl salinními roztoky periodicky svlažován.

  We document that the early generations of carbonate cave sinters of the Bohemian Karst contain layers of bizarre calcite crystals (gothic-arch and feathery-like calcite), calcite pseudomorphs after aragonite (square-ended crystal and needle botryoids), and siliceous cores of the speleothems. These features may collectively indicate sinter deposition from hot and/or warm waters in a way similar to present-day hot spring travertine or geyserite. Fluid inclusions entrapped in both carbonate and siliceous layers reveal that the crystallization of the sinters occured from low salinity (<3 wt. % NaCl equiv.) solutions in the environment where the sinter surface was intermittently wet and dry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243182

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.