Počet záznamů: 1  

Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu

 1. 1.
  0437612 - ÚTAM 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zeman, Antonín - Suchý, V. - Dobeš, P. - Filip, Jiří - Hauková, Petra
  Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu.
  [Post-Variscan calcite veins and karst sediments from the Solvayovy lomy Quarry: New constrains on the age of hydrothermal processes in the Bohemian Karst.]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 47, č. 1 (2014), s. 149-153. ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3012703
  Institucionální podpora: RVO:68378297 ; RVO:67985831
  Klíčová slova: calcite veins * fluid inclusions * hydrothermal karst * Bohemian Karst * Lower Palaeozoic * Barrandian
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; DB - Geologie a mineralogie (GLU-S)
  http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/Zpr2013D-13.pdf

  Postvariské severojižní kalcitové žíly přetínající spodnopaleozoické karbonátové komplexy Barrandienu krystalovaly z horkých (~40-115°C)vodních roztoků proměnlivé salinity (~0,40-22 hmot.% NaCl ekv.). Dokumentujeme přítomnost exotických intraklastů terra rossy a křemenných valounů v rámci nejmladší generace žilného kalcitu, který je vázán na relativně malou hloubku pod sedimentárním pokryvem. Vycházíme-li ze sedimentologických souvislostí a nepřímých důkazů, nejpravděpodobnější stáří žil je vázáno na časový úsek od svrchní křídy po oligocén.

  Post-Variscan calcite veins that cut through the lower Palaeozoic carbonate sequences of the Barrandian area, crystallized from hot (~40-115°C ) aqueous solutions of variable salinity (~0,4-22wt.% NaCl equiv.). We document the presence of exotic intraclasts embedded within the vein calcite, notably the fragments of ancient terra rosa palaeosoils and rounded quartz pebbles overgrown by the younger generation of vein calcite implying that the veins originated at relatively shallow depth, below the sedimentary cover. Based on sedimentological constraints and other indirect evidence, the most probable age of the veins can be bracketed by a time window from the Late Cretaceous to the Miocene.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241167

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.