Počet záznamů: 1  

SMV-2014-22: Vývoj metodologie pro výzkum Parkinsonovy choroby v animálním modelu pomocí magnetické rezonance

 1. 1.
  0437371 - ÚPT 2015 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Starčuk jr., Zenon
  SMV-2014-22: Vývoj metodologie pro výzkum Parkinsonovy choroby v animálním modelu pomocí magnetické rezonance.
  [SMV-2014-22: Development of magnetic-resonance methodology for research into Parkinson’s disease in an animal model.]
  Brno: Masarykova univerzita, 2014. 2 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: magnetic resonance imaging * Parkinson’s disease * diffusion tensor imaging * diffusion kurtosis imaging
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  Spolupráce na přípravě animálního modelu Parkinsonovy choroby, návrh a optimalizace vhodné sady MR měření, provedení měření dodaného vzorku (40 myší, anatomie+difúze), úprava dat pro předání. Práce byla soustředěna na ověření myšího transgenního modelu Parkinsonovy choroby a na vývoj optimálního protokolu pro anatomické MR zobrazení myšího mozku s důrazem na oblasti substantia nigra, hippocampus, striatum a na srovnání diagnostické hodnoty měření DTI a DKI v těchto oblastech. Experimentální data byla u jednotlivých myší individuálně analyzována a souhrnně statisticky vyhodnocena ve skupinách testovaných a kontrolních zvířat. Na základě zhodnocení patofyziologie byly navrženy další MR postupy pro výzkum patofyziologie a vývoj časné diagnostiky a monitorování terapie.

  Collaborative development of an animal model of Parkinson’s disease, design and optimization of a suitable set of MR measurements, measurement of sample animals provided (40 mice, anatomy+diffusion), data adaptation for hand-over. The work was focused to the verification of a transgenic mouse model of Parkinson’s disease and the development of an optimal protocol for anatomic MRI of the mouse brain, with an emphasis on the regions of substantia nigra, hippocampus, striatum and on the comparison between the diagnostic values of DTI and DKI measurements in these regions. Experimental data were individually analyzed for each mouse and statistically evaluated in groups of test and control animals. Based on pathophysiology assessment further MR procedures were suggested for patophysiology research and the development of early diagnostics and therapy monitoring.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240950

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.