Počet záznamů: 1  

Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení

 1. 1.
  0437352 - HÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cibulka, Pavel
  Podíl podnikatelských a komunálních elit na obecně prospěšných aktivitách v oblasti chudinství na příkladě Brna.
  [Share of the business and communal élite in public beneficial activities in the field of care of the poor. Example of Brno.]
  Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha: Historický ústav, 2013 - (Hlavačka, M.; Cibulka, P.), s. 319-336. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada A - Monographia, 46. ISBN 978-80-7286-225-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/2324
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: enterpriser * communal élite * pauperism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autor se v této studii zabýval zejména spolky, na nichž lze dokumentovat některé z typických přístupů k řešení chudinské otázky v městském prostředí a v jejichž vedení se proťaly zájmy vedení města s představiteli místní podnikatelské vrstvy. Při zkoumání podoby těchto spolků jej zajímala hlavně otázka zvyšování společenské prestiže prostřednictvím angažmá v podobných veřejně prospěšných strukturách. Cíl studie tudíž představovala typologická analýza podoby sociálně orientovaných aktivit v městě Brně v 19. a na počátku 20. století. Na ploše následující studie se zabýval zejména čtyřmi spolky, jež posloužily jako názorný příklad postupného posunu pojímání chudinské problematiky a zároveň i jako doklad různých typů a rozdílného zaměření spolků působících v oblasti obecně prospěšných aktivit.

  The author deals in his study primarily with the associations on which some typical access to the poverty question in the urban milieu can be followed and in which the interests of city government intertwined with those of the representatives of local business. While examining the form of such associations he paid special attention to the increase of social prestige through engagement in such public beneficial structures. Therefore, the study was aimed at a typological analysis of the form of socially oriented activities in Brno in the 19th and the early 20th century. Within his study, the author goes primarily into four associations as practical examples of the gradual shift in viewing the poverty question and, at the same time, as a demonstration of different types and different orientation of the associations working in public beneficial activities
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240912

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.