Počet záznamů: 1  

Problémy spojené s užitím lamelových pásnic u ocelových mostů

 1. 1.
  0437199 - ÚTAM 2015 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Křístek, V. - Kunrt, J. - Škaloud, Miroslav - Urushadze, Shota
  Problémy spojené s užitím lamelových pásnic u ocelových mostů.
  [Problems connected with the application of lamella flanges in steel bridge construction.]
  Sborník 52. celostátní konference OK. Sborník přednášek. Hustopeče: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2014 - (Húsek, P.), s. 45-50. ISBN 978-80-02-02530-6.
  [Celostátní konference o ocelových konstrukcích /52./. Hustopeče (CZ), 04.12.2014]
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: breathing * cumulative damage * fatigue * lamella flanges * lifetime * steel bridges
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Problematika lamelových pásnic nabývá v poslední době důležitosti mezi konstruktéry ocelových mostních konstrukcí, zejména proto, že umožňuje vyhnout se při návrhu velmi silným přírubovým deskám. Tento názor je založen na předpokladu, že lamely jsou dokonale rovinné a jsou v dokonalém vzájemném kontaktu v celé své ploše, což znamená, že zatížení se přenáší prostým tlakem a že plné spolupůsobení obou lamel je plně realizováno smykovým tokem v obvodových koutových svarech, spojujících obě lamely. Ve skutečnosti však tento předpoklad není nikdy dodržen: není v možnostech reálné výroby ocelových konstrukcí zajistit, aby lamely (jako ocelové desky) byly perfektně rovinné; jsou vždy počátečně zakřiveny a potom vždy dochází k zatlačování vrchní lamely do mezery, jež vzniká kombinací nevyhnutelných počátečních zakřivení obou lamel. Potom pod mnohonásobně opakovaným zatížením vozidly, dochází k mnohonásobně opakovanému ohybu zatlačované lamely ( můžeme říci, že lamela "dýchá"), tedy ke kumulaci poškození. Tento příspěvek popisuje výsledky výzkumu prokazujícího, že jev dýchání lamel může výrazně omezit životnost konstrukce.

  Lamella flanges have lately grown very popular with the designers of steel bridges, because - in their belief - they provide us with the possibility of avoiding very thick flange plates in steel bridge structures. This belief is based on the assumption that the lamellas are perfectly plane and therefore, in perfect contact everywhere, so that the loading from one lamela is transmitted into other via pure compression, and that the perfect interaction of both lamellas is materialized by means of boundary fillet welds connecting both of the two lamellas. This simple assumption is, however, far from reality: it is not the means of steel fabricators, not even in the means of those which are very progressively equipped, to produce perfectly plane lamellas. Then both lamellass exhibit unavoidable initial curvatures, which in combination form a gap between the lamellas, and consequently the directly loaded lamela are pressed into this gap. As the loading acting on every bridge is many times repeated, the aforsaid phenomenon is also many times repeated, (we can say that the lamellas "breathe"), and then an unavoidable cumulative damage proces in the lamellas comes to being. The results of investigation will be described in the paper and thereby will demonstrate that the fatigue phenomenon accompanying the breathing of the lamellas can considerably limit the lifetime of the structure.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240772

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.