Počet záznamů: 1  

Dlouhodobý pokles početnosti sýčka obecného (Athene noctua) v jádrové oblasti jeho rozšíření v Čechách

 1. 1.
  0437164 - ÚBO 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šálek, Martin
  Dlouhodobý pokles početnosti sýčka obecného (Athene noctua) v jádrové oblasti jeho rozšíření v Čechách.
  [Long-term population decline of the Little Owl (Athene nocuta) in a core area of its distribution in Bohemia.]
  Sylvia. Roč. 50, č. 50 (2014), s. 2-11. ISSN 0231-7796
  Institucionální podpora: RVO:68081766
  Klíčová slova: core areas * distribution * management and conservation * population density
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Sýček obecný je drobný noční predátor obývající zemědělskou krajinu. Jeho evropské populace v posledních dekádách výrazně poklesly a v mnohých místech úplně vymizel. Silný populační pokles byl zaznamenán i na našem území, avšak jeho současné rozšíření a populační trend je nedostatečně znám. Hlavním cílem této studie byl dlouhodobý monitoring sýčka obecného v centru jeho rozšíření v Čechách. V průběhu let 2000–2014 bylo zkontrolováno 261 lokalit na ploše 2677 km2 intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny. Celkově bylo v letech 2000–2014 zaznamenáno 77 obsazených teritorií v 59 lokalitách, což představuje průměrnou populační hustotu 0,29 volajících samců na 10 km2. V současné době (r. 2014) ale průměrná populační hustota dosahuje hodnot 0,09 volajících samců na 10 km2. Lokálně byly zaznamenány oblasti s vyšší populační hustotou ("lokální centra výskytu"), kde v průběhu celého sledovaného období dosahovala průměrná populační hustota hodnot 1,52 volajících samců na 10 km2. Všechna pravděpodobná hnízdiště byla lokalizována v lidských sídlech (51% lidská zástavba, 48% zemědělské objekty a 1% průmyslové objekty). Dlouhodobý monitoring v některých oblastech umožnil porovnání populačních trendů sýčka během sledovaného období. Například na 11 lokalitách sledovaných během celého období byl zaznamenán 79% pokles počtu volajících samců. Pokles populace byl zaznamenán i z posledních let (2010–2014), kdy v 41 sídlech byla zaznamenána 56% redukce obsazených teritorií. Tento výrazný pokles vedl k fragmentaci jednotlivých oblastí výskytu, které jsou pak více ovlivněny řadou deterministických a stochastických faktorů. Management a známá efektivní ochranná opatření pro podporu současné populace sýčka obecného by měla být primárně soustředěna do obsazených lokalit a jejich okolí a tak podpořit lokální imigraci a tok genů mezi jednotlivými lokalitami/subpopulacemi.

  The Little Owl is a small-sized nocturnal farmland predator whose European populations have declined significantly in the last decades, with many regional populations now extinct or on the brink of extinction. Similarly the population in the Czech Republic has declined markedly, however, the current distribution of the species and its long-term trends in numbers are insufficiently known. The main aim of this study was to determine a longterm population trend of the Little Owl in the core area of its distribution in Bohemia. During the years 2000–2014, 261 localities were checked in northwestern Bohemia, covering the total area of 2677 km2 of intensively used agricultural landscape. In total, 77 occupied territories were recorded at 59 localities during the whole study period, representing the mean population density of 0.29 calling males per 10 km2. At present, the population density reaches only 0.09 calling males per 10 km2. Several high-density areas ("local core areas"), with the mean population density reaching 1.52 calling males per 10 km2, have been recorded. All expected breeding territories were located within human settlements (51% residential buildings, 48% agricultural buildings, 1% industrial facilities). Long-term monitoring in several areas enabled to assess population trend during the study period. For example, the population at 11 annualy monitored localities declined by about 79% during 2000–2014. The continual population decline is also known from recent years with 56% population reduction recorded at 41 localities. This rapid population decline resulted in fragmentation of subpopulations within the monitored area which are more prone to extinction due to deterministic and stochastic factors. Management efforts and known effective conservation measures to increase the Little Owl population should be primarily directed to recently occupied localities and their surroundings to support immigration and gene flow between individual subpopulations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240730

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.