Počet záznamů: 1  

Snahy menšinového muzea v Praze uskutečnit dotazníková šetření o menšinových poměrech

 1. 1.
  0436536 - EÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sulitka, Andrej
  Snahy menšinového muzea v Praze uskutečnit dotazníková šetření o menšinových poměrech.
  [Efforts of the minority Museum in Prague to realize questionnaire survey about the situation of national minorities.]
  Historická demografie. Roč. 38, č. 2 (2014), s. 179-202. ISSN 0323-0937
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Minority Museum in Prague 1909 * questionnaire survey * Czech minorities * nationally mixed regions * Czech-German relations
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V roce 1909 vzniklo v Praze Menšinové muzeum jako spolkové instituce. Jeho cílem bylo věnovat pozornost demografickým otázkám rozmístění českých menšin v národnostně smíšených česko-německých oblastech v pohraničí, shromažďovat doklady o národnostních, kulturních a sociálních poměrech. Jednou z konkrétních aktivit muzea byla snaha uskutečnit dotazníková šetření a na základě shromážděných poznatků osvětlit postavení českých menšin na česko-německém smíšeném území. Příspěvek ukazuje na způsobu zpracování dotazníků a snahu o jejich distribuci. Vzhledem k tomu, že archivní fond „Menšinové muzeum 1909-1920“ v Národním archivu Praha obsahuje jen torzo vyplněných dotazníků, lze usuzovat, že záměr se v době těsně před první světovou válkou nepodařilo úspěšně uskutečnit.

  In the year 1909 was established in Prague Minority Museum as a mutually-supportive institution. Its goal was to pay attention to demographic problems, especially the distribution of Czech minorities in nationally mixed (Czech-German) regions in the borderlands, as well as collection of documents on national, cultural and social situation. One of the concrete activities of the museum was to pursue questionnaire surveys, on the basis of which was expected to enquire the situation of Czech minorities on Czech-German territories. The article shows how the questionnaires were processed and distributed. Given the fact that the archival collection “Minority Museum 1909-1920” in the National Archives in Prague contains only a torso of filled questionnaires, it can be speculated that in the period before the World War I it was not possible to realize this project.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240270

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.