Počet záznamů: 1  

Salve regina : mariánská úcta ve středních Čechách

 1. 1.
  0436329 - EÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kafka, Luboš
  Odraz kultu středočeských zázračných obrazů a soch Panny Marie v lidové výtvarné kultuře.
  [Miraculos Images and Statues of Virgin Mary in Central Bohemia and their Reflection in Folk Culture.]
  Salve regina : mariánská úcta ve středních Čechách. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2014 - (Holubová, M.; Suchomelová, M.), s. 106-135. ISBN 978-80-87112-88-5
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: folk culture * folk art * pilgrame place * pilgrame souvenir * Madonna
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Kapitola v kolektivní monografii se zabývá replikami mariánských poutních obrazů a soch, které byly důležitou součástí lidové kultury a lidového výtvarného umění. Je založena výzkumech muzejních fondů lidového výtvarného umění a soukromých sbírkách. Tyto „repliky“ – lidové náboženské artefakty byly vyrobeny z různých materiálů a dosahují různé kvality. Jejich škála obsahuje grafiky, malby na různých podkladech, reliéfy či různorodé skulptury (mj. dřevo, papírmašé, kámen, kov, vosk). Kromě ojedinělých děl příležitostných tvůrců zde např,. existovala i sériová výroba poutních upomínek (např. na území pražských měst či na Příbramsku ve spojení se Svatou Horou). K vůbec nejpopulárnějším objektům příslušely Svatohorská Madona, Staroboleslavské Palladium a Madona z Karlova.

  The Chapter in the collective monography deals with replicas of Marian pilgrimage paintings and statues of Central Bohemia which introduce an important part of volk culture and volk art. It´s based on on research of museum and private collections of volk visual art. These „replicas“ – volk religious artefacts were of various material and formal qualities. The scale covers engravings, paintings on various surfaces, reliefs, sculptures from different materials (wood, paper mache, stone, metal, wax, etc.). Besides unique artefacts made by occasional creators, there existed for insatnce serial production of pilgrimage souvenirs (for instance in the cities of Prague territories and Příbram region with the connection to Svatá Hora). Madonna of Svatá Hora, Palladium from Stará Boleslav and Madonna of Karlov belong to the most popular pilgrimage objects at all.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240111

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.