Počet záznamů: 1  

Coping a rezistencia voči mobbingu v kontexte paradigmatického prístupu

 1. 1.
  0436151 - PSÚ 2015 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Vitková, M. - Zábrodská, Kateřina
  Coping a rezistencia voči mobbingu v kontexte paradigmatického prístupu.
  [Coping and resistance to mobbing in the context of paradigmatic approach.]
  Československá psychologie. Roč. 58, č. 3 (2014), s. 254-269. ISSN 0009-062X. E-ISSN 1804-6436
  Grant CEP: GA ČR GA14-02098S
  Institucionální podpora: RVO:68081740
  Klíčová slova: coping * rezistencia * mobbing
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.239, rok: 2014

  Mobbing (šikanovanie na pracovisku) označuje dlhodobé hostilné správanie na pracovisku, ktoré vedie k negatívnym dôsledkom pre mobbovaných zamestnancov, pracovný kolektív i organizáciu. Výskum v tejto oblasti bol doposiaľ orientovaný primárne na zisťovanie prevalencie a foriem mobbingu, avšak iba málo pozornosti bolo venovanej otázke, ako sa napadnutí zamestnanci voči mobbingu bránia. Cieľom tejto štúdie je zaplniť túto medzeru a prezentovať prehľad výskumných zistení týkajúcich sa reakcií zamestnancov zasiahnutých mobbingom, a to ako vo forme úsilia mobbing zvládnuť (copingové stratégie) a/lebo mu vzdorovať (stratégie rezistencie). Zároveň autorky v nadväznosti na paradigmatický prístup k mobbingu (Samnani, 2013) ukazujú, že coping a rezistencia sú skúmané v rámci troch odlišných paradigiem: funkcionalistickej, interpretatívnej a postmodernej. Diskutujú teoretické a praktické implikácie koexistencie týchto paradigiem a formulujú odporúčania pre budúci výskum.

  Workplace bullying refers to long-term hostile behavior at work, with highly negative impact on targeted employees, work collectives, and organizations. To date, workplace bullying research has predominantly examined prevalence and forms of bullying. In contrast, considerably less attention has been paid to the ways in which targeted employees defy bullying at work. The aim of this paper is to address this gap by presenting an overview of research findings regarding strategies used by targeted employees to cope with and/or resist bullying at work. Following the paradigmatic approach in workplace bullying research (Samnani, 2013), the authors also show that coping and resistance have been explored within three different paradigms: functionalist, interpretative, and postmodern. They discuss theoretical and practical implications of the coexistence of these diverse paradigms and offer recommendations for future research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239943

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.