Počet záznamů: 1  

"Krista tedy hlásat v národu svém". Několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století.

 1. 1.
  0436016 - EÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zobačová, Andrea
  "Krista tedy hlásat v národu svém". Několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století.
  ["Christ to preach in his nation." A few notes to the roots and the changing of cyrilometodějství in the 19th century.]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 17, č. 1 (2014), s. 101-113. ISSN 1212-1509
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Saints Cyril and Methodius * church * national movement * Czech language
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Kořeny a proměny kultu svatých Cyrila a Metoděje v 19. století dokumentují texty tří kněží různých generací zasazené do dobového kontextu. Je zdůrazněno rostoucí úsilí církve o zvěstování Ježíše Krista v češtině a vlastenecká výchova v brněnském kněžském semináři. Je postihnuta cesta od jednoty národního hnutí přes boj církve proti liberalismu až k postupnému zpolitizování křesťanství.

  Roots and transformation of the cult of saints Cyril and Methodius in the 19th century document the texts of three priests from different generations, set in contemporary context. It highlighted the growing efforts of the Church of the Annunciation of Jesus Christ in Czech and patriotic education in Brno seminary. It is afflicted journey from the unity of the national movement through the struggle of the Church against liberalism to the gradual politicization of Christianity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239907

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.