Počet záznamů: 1  

Slovanstvo a národy habsburskej monarchie v 19. storočí. Slovanstvo ako kĺúčový faktor formovania moderného národa. Prvá polovica 19. storočia

 1. 1.
  0434870 - HÚ 2015 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Vlček, Radomír
  Slovanstvo a národy habsburskej monarchie v 19. storočí. Slovanstvo ako kĺúčový faktor formovania moderného národa. Prvá polovica 19. storočia.
  [Slavism and the nations of Habsburg monarchy in 19th century. Slavic patriotism as the key factor of formation of modern nations. The first half of the 19th century.]
  Historický zborník. Roč. 23, č. 1 (2013), s. 73-94. ISSN 1335-8723
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: history * Slavism * Habsburg monarchy * 19th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Štúdia upozorňuje na podstatné aspekty národne identifikačného procesu tzv. malých slovanských národov, v ktorom slovanská vzájomnosť zohrávala významnú roľu opory. Vychádza z premisy, že slovanská vzájomnosť bola súborom ideí hľadajúcich, presadzujúcich a obhajujúcich politickú, náboženskú a kultúrnu aj civilizačnú príbuznosť slovanských národov. Jej podstatou je objasnenie, ak korene slovanskej vzájomnosti ležali hlboko v minulosti. Sústreďujeme sa v nej aj na to, akou úlohu zohrávala slovanská vzájomnosť v etape formovania moderných národov.

  The treatise points out the essential aspects of the process of national identification of the so-called small Slavonic nations, in which the Slavic solidarity, in a form varying with the time, played a significant supporting role. It is based on the premise that the Slavic solidarity was an aggregate of ideas, searching, promoting and defending the political, religious, cultural and civilisational kinship of Slavonic nations. Its substance consists in the elucidation that – though the roots of Slavic solidarity reside deeper in the past – it is crucial what role it played in the phase of formation of modern nations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239716

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.