Počet záznamů: 1  

České Rukopisy a polské návraty k národním zpěvům

 1. 1.
  0433620 - ÚČL 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dobiáš, Dalibor
  České Rukopisy a polské návraty k národním zpěvům.
  [Czech Manuscripts and Polish Returns to the National Songs.]
  Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014 - (Piorecká, K.; Hrdina, M.), s. 49-58. ISBN 978-80-200-2344-5.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /33/: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 21.02.2013-23.02.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Czech literature * 19th century * forged manuscripts * mystification * Polish literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie si klade otázku, kterak zrcadlí polská literatura druhé poloviny 10. let a počátku 20. let 19. století české Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ), které jako „nejvýznamnější podvod ve stylu Macphersonových Ossianových zpěvů“ (Donald Rayfield) podstatně formovaly českou kulturu 19. i 20. století. Soustřeďuje se geneticko-typologicky na Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami (Historické zpěvy s hudbou a rytinami, 1816) Juliana Ursyna Niemcewicze (1758–1841), jejichž vznik RKZ předcházel, a na edici Ruska prawda (Ruská pravda, 1820, 1822) historika slovanského práva Ignacyho Benedykta Rakowieckého, která proti Josefu Dobrovskému docenila i pohanské reálie RZ a zapůsobila tak na českou recepci tohoto rukopisu. V dynamicky se přetvářející české a polské literatuře 10. let 19. století studie na případě RKZ a Śpiewů historyczných pojmenovává řadu společných prvků, ale charakterizuje i odlišné kulturní a společenské zázemí, které motivovalo zásadní odlišnosti RKZ a Śpiewů. České RKZ vzniklé v tradici evropského ossianismu vyzdvihuje studie především jako jedinečný lingvoliterární počin při přestavbě českého básnického jazyka v druhé polovině 10. let 19. století.

  This study raises the issue of how late 1810s and early 1820s Polish literature reflects the Czech forged manuscripts, which "as the most prominent fraud in the style of Macpherson’s Songs of Ossian" (Donald Rayfield) substantially molded 19th and 20th century Czech culture. The generic and typological focus is on Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami (Historical songs with music and engravings, 1816) by Julian Ursyn Niemcewicz (1758–1841), which preceded the Czech manuscripts, and the edition of Ruska prawda (Russian Truth, 1820, 1822) by the historian of Slavonic law Ignacy Benedykt Rakowiecki, which in opposition to Josef Dobrovský appreciated the pagan realia in the Zelená Hora manuscript and so had an effect on its Czech reception. In the dynamically transforming Czech and Polish literature of the 1810s, this study identifies a number of common elements based on the case of the manuscripts and Śpiewy historyczne, but it also characterizes the differing cultural and social backgrounds behind the basic differences between the manuscripts and Śpiewy. The Czech manuscripts, created in the tradition of European Ossianism, are highlighted by the study primarily as a unique linguistic and literary achievement in the reconstruction of Czech poetic language in the latter half of the 1810s.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237807

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.