Počet záznamů: 1  

Biskup Jiří z Lichtenštejna a nástěnné malby v tridentské Orlí věži v kontextu malířství českých zemí na přelomu 14. a 15. století

 1. 1.
  0428619 - UDU-I 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Biskup Jiří z Lichtenštejna a nástěnné malby v tridentské Orlí věži v kontextu malířství českých zemí na přelomu 14. a 15. století.
  [Bishop George of Liechtenstein and the wall paintings in the Trento Eagle Tower in context of the Czech painting at the turn of the 14th and 15th century.]
  Lichtenštejnové a umění. Brno: Matice moravská, 2013 - (Knoz, T.; Geiger, P.), s. 227-248. Časopis Matice moravské. Roč. 132/2013. Supplementum, 5. ISBN 978-80-87709-01-6. ISSN 0323-052X.
  [Lichtenštejnové a umění / Die Liechtenstein und die Kunst. Brno (CZ), 02.12.2012-04.12.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Middle Ages * Bishop George III of Liechtenstein * Trento * wall paintings
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Biskup Georg z Lichtensteinu objednal cyklus měsíčních prací v Orlí věži v biskupském hradě v Trientu v době kolem roku 1407. Cílem práce bylo najít vztahy mezi trientskými malbami a malbami v českém a moravském prostředí, zejména v okruhu pánů ze Šternberka, mocné a rodově spřízněné šlechtické rodině na základě zpráv z archivu ve Vaduzu.

  Bishop Georg of Liechtenstein has ordered wall paintings of Month labours, which are depicted in the Eagle Tower of the bishop castle in Trient about 1407. The aim of study was to find the relations between Czech and Moravian wall paintings and paintings in Eagle tower in Trento. Above all was finding the contacs between the family of nobleman of Sternberg, the most rich aristocrat in the Czech and Moravian country, after of the sources in Vaduz archives.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233928