Počet záznamů: 1  

Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu

 1. 1.
  0428245 - ÚCHP 2015 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Tlustoš, P. - Habart, J. - Břendová, K. - Jelínek, F. - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Šyc, Michal
  Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu.
  [Equipment for the Preparation of Pyrolysis Coke.]
  2014. Vlastník: Česká zemědělská univerzita v Praze - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 24.04.2014. Číslo vzoru: 26846
  Grant CEP: GA TA ČR TA01020366
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: pyrolysis * pyrolysis coke * biochar
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10005873&lan=cs

  Technické řešení se týká způsobu přípravy pyrolýzního koksu (biocharu) z různých druhů rostlinné biomasy a zařízení pro jeho přípravu pro laboratorní účely.

  The technical solution relates to a method for preparing pyrolysis coke (biochar) from various types of plant biomass and apparatus for its preparation for laboratory purposes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233631

   
   
Počet záznamů: 1