Počet záznamů: 1  

Pavel Josef Šafařík a Václav Hanka – dva obrozenské typy

 1. 1. 0425973 - SLU-S 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Marcel
  Pavel Josef Šafařík a Václav Hanka – dva obrozenské typy.
  [Pavel Josef Šafařík and Václav Hanka – two types of Czech National Revival Patriots.]
  Sborník Národního muzea. Roč. 58, 1-2 (2013), s. 9-19. ISSN 0036-5351
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Czech National Revival * Herderism * historiography * Šafařík, Pavel Josef (1795-1861) * Hanka, Václav (1791-1861) * Slavs * Rühs, Friedrich Christian (1781-1820)
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Stať se zabývá srovnáním dvou představitelů české obrozenské vědy: Pavla Josefa Šafaříka (1795-1861) a Václava Hanky (1791-1861). Na základě několika namátkových sond do Šafaříkovy korespondence s Hankou, J. Kollárem a F. Palackým je sledován a analyzován vzájemný poměr obou učenců-slavistů. Detailnější pozornost je věnována ohlasům Herderovy kapitoly o dějinném poslání Slovanstva u Šafaříka a doposud bibliograficky nezaznamenanému Hankovu překladu tohoto textu německého filosofa, který Hanka použil jako předmluvu k českému vydání Kráké Historie Slowanských Národů starých časů (1818), výtahu ze spisu F. Ch. Rühse Handbuch der Geschichte des Mittelalters (1816). I přesto, že vzájemný vztah obou generačních vrstevníků postupně (od 30. let 19. století) ochládal, nikdy se nestali zjevnými nepřáteli a Šafařík Hanku považoval navzdory jeho charakterovým vadám za osobnost, která se významně zasloužila o českou literaturu.

  The study provides a comparison of two exponents of Czech scientists in the period of the Czech National Revival: P. J. Šafařík and V. Hanka. The relation between these scholars and Slavists was studied and analysed by means of random probes in Šafařík’s correspondence with Hanka, J. Kollár and F. Palacký. Attention was focused on the reception of Herder’s chapter on the historical role of Slavs by Šafařík and on bibliographically as-yet-unknown Hanka’s translation of this German philosopher’s text used as an introduction to Kráká Historie… [A Brief History of the Slavic Peoples in the Old Days] (1818), which was a Czech extract from F. C. Rühs’ Handbuch (1816). Although the mutual relations between these generational contemporaries cooled in the 1830s, they never became evident enemies. Šafařík thought highly of Hanka as an important figure who found great acceptance in Czech literature despite the fact that he knew Hanka’s bad character traits.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231801