Počet záznamů: 1  

Classification of EEG Signals by Radial Neuro-Fuzzy Systems

 1. 1. 0405650 - UIVT-O 336032 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Coufal, David
  Classification of EEG Signals by Radial Neuro-Fuzzy Systems.
  [Klasifikace EEG signálů pomocí neuro-fuzzy systému.]
  WSEAS Transactions on Systems. Roč. 5, č. 2 (2006), s. 415-423 ISSN 1109-2777
  Grant CEP: GA MŠk ME 701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: neuro-fuzzy systems * radial fuzzy systems * data mining * hybrid systems
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  We present a hybrid system for classification of EEG signals into the three classes of mentation, relaxation and micro-sleep. The classifier is based on a neural representation of a radial conjunctive fuzzy system. Conjunctive fuzzy systems are the fuzzy systems which employ fuzzy conjunctions for representation of IF-THEN structure of their rules. Radial fuzzy systems have, in addition, IF parts represented by radial functions which helps to simplify their computation model. GUHA data mining method and genetic algorithms are used for learning the classifier.

  V článku je představen hybridní systém pro klasifikaci EEG signálů do tří klasifikačních tříd - mentace, relaxace a mikrospánek. Klasifikátor je založen na neuronové reprezentaci radiálního konjunktivního fuzzy systému. Konjunktivní fuzzy systémy jsou systémy založené na konjuktivní reprezentaci IF-THEN pravidel. Radiální systémy mají navíc IF část pravidla reprezentovanou pomocí radiálních funkcí což zjednodušuje jejich výpočetní model. K učení hybridního klasifikátoru je použita metoda GUHA a genetické algoritmy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125791