Počet záznamů: 1  

Computational Intelligence Agent-Oriented Modelling

 1. 1. 0405649 - UIVT-O 336031 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Neruda, Roman
  Computational Intelligence Agent-Oriented Modelling.
  [Agentově orientované modelování ve výpočetní inteligenci.]
  WSEAS Transactions on Systems. Roč. 5, č. 2 (2006), s. 430-433 ISSN 1109-2777
  Grant CEP: GA MŠk 1M0567
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: multi-agent systems * adaptive agents * computational intelligence
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  In this paper a multi agent platform targeted towards the area of computational intelligence modelling is presented. We show the design of various computational agents and multi agent systems, as well as the infrastructure capabilities. The focus of the system is the interchangeability of computational components, their autonomous behavior, and emergence of new models. It is demonstrated that such a system is able to assist in building artificial intelligence models based on a data in a distributed environment.

  V tomto článku se věnujeme platformě agentů zaměřené na modelování v oblasti výpočetní inteligence. Ukazujeme návrh a implementaci agentů a multiagentních systémů. Důraz je kladen na zaměnitelnost výpočetních komponent, jejich autonomní chování a vývoj nových modelů. Ukazujeme, že takový systém je schopen vyvíjet modely na základě dat v distribuovaném prostředí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125790