Počet záznamů: 1  

Medical Informatics Impact of Information Society in Health Care Development

 1. 1.
  0405509 - UIVT-O 330887 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Zvárová, Jana
  Medical Informatics Impact of Information Society in Health Care Development.
  [Význam medicínské informatiky pro rozvoj informační společnosti ve zdravotnictví.]
  Acta Mechanica Slovaka. Roč. 9, - (2005), s. 269-274. ISSN 1335-2393.
  [YBERC 2005. Young Biomedical Engineers and Researchers Conference. Stará Lesná, 13.07.2005-15.07.2005]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: medical informatics * information society * telemedicine * education * research and development
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace

  Nowadays medical informatics shows its significance as an interdisciplinary science developed on the basis of interaction of information sciences with medicine and health care in accordance with the attained level of information technology. The national program of research and development in the Czech Republic was elaborated in two foresights organized in the years 2001 and 2003. They significantly helped to formulate the content and structure of the key research topics. The research priorities were implemented in the call for proposals opened in February 2004 for the period 2004-2008. Several of the core areas covered by the IT disciplines were focused on the healthcare issues directly on the healthcare domain, where Internet and telemedicine play a very important role. We discuss both education and research and development in field of medical informatics.

  Dnešní medicínská informatika je významný interdisciplinární obor založený na interakci mezi informačními vědami, medicínou a zdravotnictvím v prostředí současných informačních technologií. Národní program výzkumu a vývoje v ČR byl vypracován pomocí dvou "foresights" provedených v letech 2001 a 2003. Tato metoda významně přispěla k formulaci obsahu a struktury klíčových témat výzkumu. Výzkumné priority byly implementovány do výzvy otevřené v únoru 2004 pro projekty podávané v období let 2004-2008. Několik klíčových oblastí, opírajících se o informační vědy, se přímo soustředilo na zdravotnickou tématiku, kde Internet a telemedicína hrají velmi důležitou roli. V článku se věnujeme otázkám jak vzdělávání tak i výzkumu a vývoji na poli medicínské informatiky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125667