Počet záznamů: 1  

Spiroergometric and Spirometric Parameters in Patients with Multiple Sclerosis: Are there any Links between these Parameters and Fatigue, Depression, Neurological Impairment, Disability, Handicap and Quality of Life in Multiple Sclerosis?

 1. 1.
  0405441 - UIVT-O 330816 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Řasová, K. - Brandejský, P. - Havrdová, E. - Zálišová, M. - Rexová, Patrícia
  Spiroergometric and Spirometric Parameters in Patients with Multiple Sclerosis: Are there any Links between these Parameters and Fatigue, Depression, Neurological Impairment, Disability, Handicap and Quality of Life in Multiple Sclerosis?
  [Spiroergometrické a spirometrické parametry u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní: Existují souvislosti mezi těmito parametry a únavou, depresí, neurologickým poškozením, handicapem a kvalitou života u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní?]
  Multiple Sclerosis. Roč. 11, - (2005), s. 213-221. ISSN 1352-4585
  Grant ostatní:GA UK(CZ) 1641/2002-IV-GA UK
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: fatigue * multiple sclerosis * spirometric and spiroergometric parameters
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 2.832, rok: 2005

  The aim of the study is to examine and analyse spiroergometric and spirometric parameters in patients with multiple sclerosis. It is examined, whether spiroergometric and spirometric parameters are decreased, and whether there is any correlation between these parameters and measures of impairment, depression, disability, handicap and quality of life. Also the correlation between a possible deconditioning and fatigue, and between a possible respiratory dysfunction and fatigue in multiple sclerosis is sought.

  Cílem studie je analýza spiroergometrických a spirometrických parametrů u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Je zkoumáno, zdali jsou spiroergometrické a spirometrické parametry sníženy a zdali existuje závislost mezi těmito parametry a mírami únavy, deprese, handicapu a kvality života. Dále je hledána souvislost mezi možným snížením kondice a únavou, a mezi možnou respirační dysfunkcí a únavou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125605