Počet záznamů: 1  

Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově

 1. 1.
  0398241 - ÚTAM 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bláha, Jiří - Dohnalová, P.
  Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově.
  [New findings on the architectural development of the church of John the Baptist in Kurdejov.]
  Průzkumy památek. Roč. 20, č. 1 (2013), s. 237-256. ISSN 1212-1487
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV002
  Klíčová slova: fortified church * timber roof * dendrochronology
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  www.pruzkumypamatek.cz

  Podrobný průzkum a dendrochronologické datování dřevěných prvků dochovaných ze středověké konstrukce krovu upřesnily představu o stavebním vývoji kostela, zvláště o postupných proměnách jeho zastřešení a o jeho útočištné funkci.

  Detailed survey and dendrochronological dating of wooden elements preserved from the medieval roof construction brought a new information about the historic development of the church, particularly the gradual transformation of its roof and its refugial function.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226102

   
   
Počet záznamů: 1