Počet záznamů: 1  

Aplikace fotokatalytických procesů pro čištění kontaminovaných vod

 1. 1.
  0397856 - ÚCHP 2014 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Maléterová, Ywetta - Krejčíková, Simona - Spáčilová, Lucie - Cajthaml, Tomáš - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
  Aplikace fotokatalytických procesů pro čištění kontaminovaných vod.
  [Aplication of Photocatalytic Processes for Contaminated Water Cleaning.]
  Sborník konference. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2013 - (Halousková, O.), s. 106-111. ISBN 978-80-86832-73-9. ISSN 1804-9966.
  [Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI. Praha (CZ), 16.10.2013-17.10.2013]
  Grant CEP: GA TA ČR TA01020804
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: endocrine disruptors * water cleaning * photocatalysis
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Vývoj a aplikace nových alternativních technologií přispívá k ochraně životního prostředí. Pro dekontaminaci a čištění vod byla navržena fotokatalýza za použití nanočástic modifikovaného TiO2 , která se ukazuje jako účinná metoda k degradaci polutantů rezistentních k jiným způsobům dekontaminace nebo biodegradace Pozornost byla zaměřena na ověření speciálně navrženého fotoaktivního materiálu pro fotokatalytický proces za přítomnosti UV-záření. TiO2 jako katalyzátor imobilizovaný v tenkých vrstvách na skleněný nosič ve formě kuliček nebo kapilár byl aplikován při degradaci 4-chlorofenolu a endokrinních disruptorů, zejména17 ethynylestradiolu, 4-nonylfenolu a Bisfenolu A s ohledem na toxicitu výstupní vody. Experimenty prokázaly účinnost fotokatalytické degradace pro všechny zvolené sloučeniny v průměru 85 % jak pro vsádkový, tak i pro kontinuální mikrofotoreaktor. Jako další kritérium pro zhodnocení procesu byla sledována toxicita a estrogenita produktů fotokatalytické reakce a v neposlední řadě také dlouhodobá účinnost katalyzátoru.

  The necessity of finding the alternative solutions for environmental protection leads to development and use of the new technologies. Photo-catalysis has been applied as a promising technique for the wastewater decontamination and/or purification using semiconductor particles have found increasing interest to solve the resistant pollutants remove problems. This study is focused on verification of the specially designed photoactive materials and their modified versions suitable for photo-processes carried out upon illumination in the UV light.TiO2 as a photocatalyst immobilized in thin layers on glass beads or glass tubes were used for the degradation of 4-chlorophenol and endocrine disruptors namely 4-nonylphenol, 17-ethynylestradiol and bisphenol A in water solution with allowance of the toxicity of final water. Experiments demonstrate the efficiency of photocatalytic degradation for all compounds in both types of photocatalytic reactor (batch and continual arrangement) was 85% in average. The toxicity and the estrogenity of final water were monitored. The long term efficiency of titania catalyst was also proved.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225499

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22013103010060.pdf572.8 MBVydavatelský postprintpovolen
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.