Počet záznamů: 1  

Rod pomnožných proprií, rod v plurálu, rod obecně

 1. 1.
  0387087 - ÚJČ 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimandl, Josef
  Rod pomnožných proprií, rod v plurálu, rod obecně.
  [Gender of pluralia-tantum toponyms, gender in plural, gender generally.]
  Jazykovědné aktuality. Roč. 49, 3/4 (2012), s. 124-128. ISSN 1212-5326.
  [Rod v jazyce a v jazykovědě. Praha, 08.12.2011]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: gender of nouns * evidence of gender in plural
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Podle nejnovějšího pojetí rodu v české gramatografii je volba koncovek podle rodu a rozpoznávání rodu podle koncovek svým způsobem bludný kruh. Článek na materiálu z českých korpusů a z doplňkové excerpce současného úzu sleduje rodovou signifikanci koncovek nepřímých pádů plurálu u pomnožných proprií, u pomnožných apelativ, posléze v plurálu obecně. Dospívá k závěru, že na rozdíl od diskurzu o osobách, kde má zacházení s rodem značný pragmatický význam, jde v případě toponym, názvů věcí, abstrakt apod. o kategorii, která mnohdy není komunikačně relevantní. To se projevuje i ve volbě koncovek, takže není adekvátní usuzovat podle nich na rod přímo.

  According to the recent concept of gender in Czech grammatography, the choice of endings after the gender and the recognition of gender after endings is a kind of vitious circle. The article, based on material from Czech corpora and on additional excerpts from today use, follows the significance of gender in pluralia-tantum toponyms, then in pluralia-tantum appellatives, then in plural generally. The conclusion is: unlike names of persons, where the dealing with gender can be of considerable pragmatic importance, gender in names of places, things, in abstract nouns is a category that frequently lacks the communicative importance. This is evident in the choice of endings, so that it is not adequate to judge about gender directly after them.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0217147

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.