Počet záznamů: 1  

Cesta k pramenům smyslu. Genetická fenomenologie Edmunda Husserla

 1. 1.
  0386833 - FLÚ 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Ajvaz, Michail
  Cesta k pramenům smyslu. Genetická fenomenologie Edmunda Husserla.
  [Towards the Sources of Meaning. Genetic Phenomenology of Edmund Husserl.]
  Praha: Filosofia, 2012. 372 s. ISBN 978-80-7007-375-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: genetic phenomenology * Jan Patočka
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kniha ukazuje genetickou fenomenologii jako nauku zaměřenou na popis dynamického celku zkušenosti, bez jehož osvětlení není možné fenomenologicky pochopit žádný z útvarů smyslu a žádnou z oblastí zkušenosti. Tento dynamický, vrstevnatý celek je představen prostřednictvím sledování fenomenologické geneze subjekt-predikátového vztahu; v závěrečném oddílu je pak ukázán princip geneze jako princip, který je s to novým způsobem spojit fenomenologii s přírodní filosofií a začlenit lidskou zkušenost do kosmu.

  The book deals with genetic phenomenology as a doctrine focused on the description of the dynamic whole of experience, without whose clarifying can not be phenomenologically understood none of the figures of meaning and none of the areas of experience. This dynamic, layered whole is presented by means of depicting of the phenomenological genesis of the subject-predicate relation; in the final section is then shown principle of the genesis as a principle, which is able to connect phenomenology with the natural philosophy in a new way and incorporate human experience into the universe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0219842

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.