Počet záznamů: 1  

Účinek rázové vlny na kostní cement a její potenciální využití v ortopedii

 1. 1.
  0386663 - ÚFP 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zeman, J. - Hach, J. - Dibdiak, L. - Šunka, Pavel - Lukeš, Petr - Hoffer, Petr - Sedláček, R. - Kociová, K. - Beneš, J.
  Účinek rázové vlny na kostní cement a její potenciální využití v ortopedii.
  [The effect of shock wave on bone cement and its potential use in orthopaedics.]
  Ortopedie. Roč. 6, č. 3 (2012), s. 100-102. ISSN 1802-1727
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/1151
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: focused shock waves * hip joint replacement * reoperation * bone cement
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.medvik.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=131562&it=&picp=13059&idpi=372711

  Ke generování rázových vln byl použit nový zdroj, který byl vyvinut na Ústavu fyziky plazmatu. Je založen na principu mnohokanálového výboje, ke kterému dochází na povrchu kompozitní anody. V experimentech byly zjišťovány účinky rázové vlny na spojení kosti a kostního cementu. Jednotlivé vzorky byly rázovány a poté byla měřena síla, která je nutná k vytlačení kostního cementu z kosti. Byly porovnávány mezi sebou maximální síly naměřené u vzorků experimentálních a kontrolních. Z výsledků vyplývá, že síly nutné k vytlačení kostního cementu z experimentálního vzorku jsou v porovnání s kontrolními vzorky menší. Z toho můžeme usuzovat, že rázová vlna dokáže narušit spojení kosti a kostního cementu. Tohoto efektu by šlo později využít při reoperacích totálních kloubních náhrad.

  A new source of generating shock waves, which was developed at the Institute of Plasma Physics, has been used. It is based on the principle of multichannel discharge which occurs on the surface of the composite anode. The effects of shock waves upon the connection between the bone and bone cement were studied in the experiments. Individual samples were treated by the shock wave and thereafter, the force necessary to displace bone cement from the bone was measured. The maximum forces established in experimental samples were compared to those measured in control samples. The results indicate that compared to control samples, the force necessary to displace bone cement from an experimental sample is smaller. This suggests that the shock wave can influence the way the bone and bone cement connect. This effect could be later used in total joint replacements reoperations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0217385

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.