Počet záznamů: 1  

Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě

 1. 1.
  0386205 - ÚGN 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Frantál, Bohumil - Maryáš, J. - Jaňura, J. - Klapka, P. - Kunc, J. - Nováková, Eva - Osman, Robert - Siwek, T. - Szczyrba, Z. - Tonev, P. - Toušek, V.
  Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě.
  [Spatial behaviour: constellations, activities, mobility and everyday life in the city.]
  1. - Brno: Masarykova univerzita, 2012. 140 s. ISBN 978-80-210-5756-2
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/0885
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: human behaviour in time and space * urban space * time-geographical perspective
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  http://aleph.nkp.cz/F/?local_base=NKC&func=find-c&ccl_term=ICZ=nkc20122393679

  Kniha se zabývá různými projevy lidského chování v čase a prostoru se specifickým zaměřením na každodenní aktivity a mobilitu v urbánním prostředí, které jsou zkoumány z perspektivy geografie času. Vedle teoretických konceptů a metod využívaných ve výzkumu prostorového chování jsou představeny specifické aplikace na konkrétní témata ilustrované empirickými výzkumy. Spektrum řešených problémů se pohybuje od každodenních aktivit, přes sféru maloobchodu a nákupní chování až po dopravní chování a prostorovou mobilitu. Kniha se zaměřuje také na specifické skupiny ohrožené sociální izolací (senioři, matky na mateřské dovolené) či na osoby pohybově postižené.

  The book deals with various exhibitions of human behaviour in time and space with a special focus on everyday activitites and mobility in urban space which are investigated from the time-geographical perspective. Besides theoretical concepts and methods being used in the research of spatial behaviour the authors present specific applications on concrete topics illustrated by results of empirical studies. The spectrum of related issues moves from everyday activitites through retail and shopping behaviour to transport patterns and spatial mobility. The book focuses also on some specific population segments which are endangered by social isolation (seniors, mothers on maternal leave) and physically handicaped people.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215534

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.