Počet záznamů: 1  

Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace

 1. 1.
  0386055 - PSÚ 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Slezáčková, Alena
  Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace.
  [Guide to positive psychology.]
  1. - Praha: Grada, 2012. 304 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3507-8
  Grant CEP: GA ČR GAP407/10/2410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: positive psychology * happiness * well-being
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Monografie reflektuje aktuální trendy v současné světové psychologii a komplexním způsobem seznamuje čtenáře s dosavadním vývojem nového přístupu pozitivní psychologie. Osvětluje jeho historická a filozofická východiska, seznamuje s hlavními představiteli světové pozitivní psychologie a základními oblastmi jejich výzkumného zaměření. V knize jsou prezentovány a komentovány výsledky aktuálních zahraničních i tuzemských vědeckých výzkumů na téma pozitivní emocionality, životní spokojenosti, osobní pohody, silných stránek charakteru, posttraumatického rozvoje osobnosti a další. V rámci kapitol jsou uvedeny i původní vědecké výsledky autorky knihy. Závěrem jsou představeny také bohaté aplikační možnosti pozitivní psychologie v oblasti psychoterapie a poradenství, vzdělávání, koučingu, psychologie práce a pomáhajících profesích. V prospektivním pohledu jsou naznačeny i možné směry dalšího vývoje pozitivní psychologie. Kniha je doplněna bohatým seznamem nejnovější literatury včetně odkazů na relevantní internetové zdroje, jmenným i věcným rejstříkem a obrázky.

  The monograph reviews trends in contemporary psychology and comprehensively presents current developments in positive psychology. It illuminates its historical and philosophical roots, introduces the main representatives of the field and topics of their research. Outcomes of the current foreign and home scientific studies on positive emotions, life satisfaction, well-being, character strengths, virtues, and posttraumatic growth are presented and commented in the book. Results of an original scientific research pursued of the author of the book are also presented. Extensive applications of positive psychology in psychotherapy and counseling, education, coaching, and occupational psychology are also highlighted. In a prospective outlook, possible directions of further development of positive psychology are suggested. The book is complemented by a rich list of recent literature including links to relevant Internet resources, Author and Subject index.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215320

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.