Počet záznamů: 1  

Doklady novověkých aktivit v prostoru zaniklého raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy

 1. 1.
  0385681 - ARÚB 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mazuch, Marian
  Doklady novověkých aktivit v prostoru zaniklého raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy.
  [The Evidence of Modern Times Activities in the Area of the Defunct Early-Medieval Power Centre Mikulčice-Valy.]
  Jižní Morava. Vlastivědný sborník. Roč. 48, č. 51 (2012), s. 7-45. ISSN 0449-0436
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/2258
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: modern times * kilns * Mikulčice
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Hradiště Mikulčice-Valy je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších památek raného středověku nejen na našem území, ale i v celém středoevropském regionu. Předkládaná studie však řeší osudy této lokality v období novověku (dosud archeologicky nehodnoceno), tedy několik století po zániku jeho mocenské funkce a faktického významu v systému někdejšího velkomoravského státu. Novověké aktivity v prostoru mikulčického raně středověkého hradiště, které se projevují archeologicky v podobě hmotných pramenů, lze rozdělit do tří kategorií: Jedná se o rozptyl keramiky v povrchové vrstvě (v mnoha místech moderní době orané), malé jílové pece (okolo 1 m v průměru) s keramikou ve stratifikovaných nálezových situacích a konečně mincovní nálezy. Při archeologických výzkumech bylo dosud rozpoznáno 14 pecí v šesti polohách, z nichž většina byla doprovázena keramikou, popř. mincemi, odkazujícími na dobu 1. i 2. pol. 17. století. Autor celý tento archeologický projev interpretuje jako doklad odrazu historických událostí, spojených s opakovaným a intenzivním ohrožením civilního obyvatelstva regionu JV Moravy v období Třicetileté války, popř. vlády Leopolda I. a jeho bojů s Turky na pomezí Moravy a Uher.

  The Mikulčice-Valy site is, undoubtedly, one of the most significant early-medieval sites in central Europe. This article, however, deals with the history of the site in the modern times (this has not been archaeologically treated yet) - several centuries after the decline of its function as a centre of power and its importance in the system of the erstwhile Great-Moravian state. The modern activities in the area of Mikulčice early-medieval settlement are manifested in the form material evidence that can be divided into three categories: dispersed pottery in the surface layer (many parts ploughed in the modern times), small clay kilns (approx. 1m in diameter) with pottery in stratified layers and, finally, coins. In archaeological excavations 14 kilns in 6 locations were discovered, most of them accompanied by pottery or, in some cases, with coins which date the finds to 1st and 2nd half of the 17th century. The author interprets this archaeological discoveries as a†reflection of historical events, connected with repeated and intensive threat to the civilians in the region in the time of the Thirty Years´ War and the reign of Leopold I. and his wars on the Turks in the Moravia-Hungary borderland.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215646

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.