Počet záznamů: 1  

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

 1. 1.
  0383665 - PSÚ 2013 RIV CZ cze A - Abstrakt
  Zábrodská, Kateřina - Květon, Petr
  Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí.
  [Prevalence and forms of mobbing at Czech workplaces.]
  Sborník abstraktů. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012. s. 26-27.
  [Konference Psychologie práce a organizace v ČR. 20.09.2012-21.09.2012, Praha]
  Grant CEP: GA ČR GPP407/10/P146
  Institucionální podpora: RVO:68081740
  Klíčová slova: mobbing * prevalence * employee relationships
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Cílem příspěvku je představit výsledky výzkumu mobbingu na vybraných českých pracovištích a identifikovat faktory, které přispívají ke vzniku mobbingu. Výzkum zahrnoval dotazníkové šetření (N=1533) mezi zaměstnanci/kyněmi tří veřejných univerzit a 40 navazujících rozhovorů s oběťmi a svědky mobbingu. Výsledky ukázaly, že 7,9 % respondentů/ek bylo terčem mobbingu na současném pracovišti v průběhu posledního 1 roku. Kromě toho dalších 13,8 % respondentů/ek uvedlo, že byli šikanováni na některém ze svých předchozích pracovišť, z toho v 38,8 % případů se jednalo o pracoviště na vysoké škole nebo vědecko-výzkumné instituci, v 35,3 % případů o státní sektor, a v 21,9 % případů o soukromý sektor. Mobbing byl nejčastěji přisuzován patologické osobnosti původce a nekompetentnímu vedení pracoviště. Autoři ilustrují tyto a další výsledky na vybraných případových studií zaměstnanců/kyň, kteří se stali terčem mobbingu, a diskutují implikace svého výzkumu pro zvýšení kvality zaměstnaneckých vztahů.

  The aim of this presentation is to discuss the results of the research into mobbing at selected Czech workplaces and to identify factors that contribute to the occurrence of mobbing. The research comprised of a questionnaire study (N=1 533) distributed among employees of three public universities and 40 in-depth interviews with targets and witnesses of mobbing. The results showed that 7.9% of the respondents were bullied in their current job within the past 1 year. In addition, 13.8% of the respondents reported that they had been bullied in their previous job. Of these, 38.8% had been bullied in a job at a university, 35.3% in the public sector, and 21.9% in the private sector. Mobbing was most frequently attributed to a pathological personality of the perpetrator and to managerial incompetence. The authors illustrate these and other findings on selected case studies and discuss the implications of their research for the improvement of employee relationships.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007228

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.