Počet záznamů: 1  

Okupace pohraničí a nucená imigrace v letech 1938–1939

 1. 1.
  0383127 - HÚ 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Benda, Jan
  Okupace pohraničí a nucená imigrace v letech 1938–1939.
  [The Occupation of the Border Regions and Forced Emigration between 1938–1939.]
  Český časopis historický. Roč. 110, č. 2 (2012), s. 329-347. ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Czechoslovakia * Munich 1938 * refugees
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie upozornila na metodologické problémy spjaté se studiem imigrace českého, německého a židovského obyvatelstva z odstoupeného česko-moravsko-slezského pohraničí na území Čech a Moravy krátce před druhou světovou válkou. Při studiu problematiky není možné redukovat migrující obyvatelstvo výhradně na skupinu tzv. uprchlíků, neboť velkou část migrantů, kteří opouštěli své domovy, tvořili i státní zaměstnanci v činné službě. Text dále zhodnotil výsledky dřívějších historických výzkumů. Starší poznatky obohatil o nově získaná fakta z archivních materiálů ministerstva vnitra deponovaných v Národním archivu v Praze. Jejich analýza umožnila doplnit chybějící prvky dosavadních znalostí o struktuře a kvantitě uprchlických proudů na území druhé Československé republiky.

  This study draws attention to methodological problems conntected to the study of emigration of the Czech, German and Jewish population from the ceded Czech-Moravian-Silesian border regions of Bohemia and Moravia shortly before the outbreak of World War II. When studying this topic, it is not possible to reduce the population that migrated to a mere group of so-called refugees because a large number of migrants who were fleeing their homes, also comprised civil servants on active service. The study further evaluates the results of earlier historical research. It expands earlier knowledge by the inclusion of newly acquired facts from the archival materials of the Ministry of Interior kept in the National Archives in Prague. Their analysis made it possible to fill in the missing elements of contemporary knowledge on the structure and quantity of refugee streams in the territory of the Second Czechoslovak Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213167

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.