Počet záznamů: 1  

Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích

 1. 1.
  0382384 - PSÚ 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kebza, V. - Kuželová, H. - Paclt, I. - Ptáček, R. - Šolcová, Iva
  Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích.
  [Mental strain, stress and psychohygiene in medical profesions.]
  Praha: Grada, 2012. 95 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-4569-5
  Institucionální podpora: RVO:68081740
  Klíčová slova: mental load * stress * mental hygiene * medical doctors
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Publikace se zabývá problematikou psychické zátěže a stresu v lékařských profesích a o možnosti jejich efektivního zvládání. Po úvodu do problematiky psychické zátěže a stresu a vymezení otázek psychické odolnosti se autoři soustřeďují na možné nejvýznamnější důsledky zátěže a stresu v lékařských profesích. Pojednávají o hlavních zásadách úspěšného zvládání zátěže a stresu v lékařských profesích. Knížka přináší rovněž přehled výsledků výzkumů syndromu vyhoření uskutečněných u souboru lékařů a zdravotnických profesí v ČR.

  The publication focuses on problems relating to mental health and stress in medical professions and possibilities of effectively coping with them. After presenting a general introduction to problems relating to mental strain and stress and defining resilience-related issues, possible major effects of burden and stress (mainly of a chronic nature) in medical professions are presented. The book provides also the main rules for successful coping with burden and stress in medical professions. Empirical results of studies on the occurrence of burnout syndrome in physicians and health care professions in the Czech Republic are discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212616

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.