Počet záznamů: 1  

Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie

 1. 1.
  0382027 - ÚČL 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Janoušek, Pavel
  Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie.
  [The black cat: Scholar in the thinking about literature and his communication strategies.]
  Praha: Academia, 2012. 279 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-2128-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: theory of literature * literary communication
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Kniha vychází z předpokladu, že myšlení o literatuře spoluformuje nadosobní paměť určitého kolektiva (tradičně národa, ale stále více i samotné vědecké komunity) a současně je také prostorem pro individuální tvořivost znalců. Literární historiky, teoretiky, kritiky či učitele interpretuje jako aktivní účastníky řečových her, kteří musí své názory a koncepty formulovat a prosazovat v kooperaci a konkurenci s ostatními, což je také nutí volit jisté role a strategie. A protože si je vědom také toho, že pravidla hry jsou v čase proměnná, zachycuje rovněž posuny v myšlení o literatuře od pozitivistického důrazu na fakta přes víru, že klíčem k poznání je volba správné metody, tedy obecně aplikovatelného postupu, až po současnou konceptuální literární vědu, která hodnotově preferuje jednorázové demonstrace novosti, kreativity a neopakovatelné jedinečnosti.

  The book addresses the rules applicable in the space in which literary scholar enters his utterances and texts in which it is compared, assessed and evaluated. Author assumes that thinking about literature constitutes transpersonal memory of the nation, but also the scientific community. At the same time it is also a space for individual creativity experts. Literary historians, theorists, critics and teachers considered to be active participants in language games that their opinions and formulate concepts and promote the cooperation and competition with others. It also forces you to choose from different playing strategies. "Rules of the Game" are variable and at different times forcing researchers to play other games. The study therefore addresses the transformation of literary criticism in time. From positivism to contemporary conceptual literary criticism, this prefers a single demonstration value novelty, creativity and uniqueness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212370

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.