Počet záznamů: 1  

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu

 1. 1.
  0381954 - ÚSD 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kocian, Jiří (ed.) - Pažout, Jaroslav (ed.) - Rákosník, J. (ed.)
  Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu.
  [Bolshevism, communism and radical socialism in Czechoslovakia.]
  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. 333 s. ISBN 978-80-7285-147-8
  Grant CEP: GA ČR GA409/08/1621
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: bolshevism * communism * radical socialism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  V pořadí druhá kolektivní monografie projektu „Komunistická strana Československa a bolševismus“. Publikace je rozdělena do dvou kapitol. První přináší tři studie: politologickou studii o funkci voleb a volební praxi v komunistickém Československu, studii o prvních letech Výborů žen zřizovaných při místních národních výborech v roce 1952 jako výraz snahy komunistické strany o novou formu „ženského hnutí“ a analýzu problematického vztahu vedení KSČ k sovětské reformní politice v letech 1985–1989. Druhá, obsáhlejší část zahrnuje pět studií slovenských autorů o organizačních aspektech vývoje KSS v letech 1939–1943, o Komunistické straně Slovenska v letech 1945–1948, o podílu KSS a Slovenska na formování první a druhé ekonomické reformy v 50. a 60. letech, o kontroverzním postoji prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného ke KSS v letech 1963–1967 a o situaci v Komunistické straně Slovenska od porážky Pražského jara do nástupu reformního vedení Sovětského svazu v polovině 80. let.

  The second order collective monograph of the project "Communist Party of Czechoslovakia and Bolshevism". The first chapter comprises three studies: political science study of the elections and electoral practices in communist Czechoslovakia, the study of the early years of the Committees established by women in local national committees in 1952 as an expression of the Communist Party's efforts for a new form of "women's movement" and analyze problematic relationship to the Communist Party leadership Soviet reform policy in the years 1985-1989. The second part includes five studies Slovak authors on organizational aspects of the development KSS in 1939-1943, the Communist Party of Slovakia in the years 1945-1948, the share of KSS and Slovakia to the formation of the first and second economic reforms in the 50th and 60 years, about the controversial positions of the President and First Secretary of the Central Committee of Antonin Novotny to KSS in 1963-1967 and the situation in the Communist Party of Slovakia since the defeat of the Prague Spring reform lead to the onset of the Soviet Union in the mid 80 years.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212310

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.