Počet záznamů: 1  

Kam směřuje právní ochrana zvířat?

 1. 1.
  0381861 - ÚSP 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Müllerová, Hana
  Kam směřuje právní ochrana zvířat?
  [Where is the legal protection of animals heading for?]
  Ochrana zvířat a welfare 2012. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2012 - (Voslářová, E.), s. 118-122. ISBN 978-80-7305-628-5.
  [Ochrana zvířat a welfare 2012. Brno (CZ), 03.10.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal protection of animals * welfare * animal rights movement
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  V posledních desetiletích dochází ve společnosti k postupnému zvyšování citlivosti vůči utrpení zvířat, což má již hluboké odezvy v platném právu. V mnohých státech se rostoucí zájem o ochranu zvířat odráží v právu občanském, ústavním, trestním i správním, s cílem zajistit zvířatům v lidské péči lepší životní podmínky. Nyní se objevují nové hlasy volající po přiznání práv zvířat jako práv obdobných základním lidským právům, aby byla právní pozice zvířat ještě více posílena. Příspěvek ukazuje, že právo se v otázce ochrany zvířat ocitá na jakési křižovatce a otevírá otázku, jakým směrem se bude tento obor nadále vyvíjet.

  In the last decades, the society worldwide becomes more sensitive to animal suffering and this new ethical approach has already been deeply reflected by law. In many states, an increasing interest in animal issues mirrors in the civil, constitutional, criminal and administrative law, in order to ensure the animals better living conditions. Now, new voices call for recognizing animal rights as rights similar to basic human rights, to get even stronger position of animals in law. The paper shows that the legal treatment of animals is coming to an intersection, with an open question, to what direction will the future animal protection head for.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212235

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.