Počet záznamů: 1  

Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic

 1. 1.
  0381464 - ARÚ 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nechvátal, Bořivoj - Stránská, Petra - Světlík, Ivo
  Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic.
  [Radiocarbon dating of an early medieval burial ground in Radomyšl, near Strakonice.]
  Archaeologia historica. Roč. 37, č. 2 (2012), s. 497-505. ISSN 0231-5823
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: early medieval burial ground * archaeological research * S-shaped rings * brachycranial skulls * hyperdolichocranial skulls * radiocarbon dating
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Raně středověké pohřebiště v Radomyšli u Strakonic bylo zkoumáno v letech 1963-1968 Archeologickým ústavem ČSAV nejdříve záchranným a později systematickým výzkumem. V závěru byl v roce 1999 a 2002 proveden záchranný výzkum západní a severozápadní části pohřebiště při demolici tzv. Tomanovny. Raně středověké mladohradištní pohřebiště je na základě rozboru esovitých záušnic datováno do 12. století. K datování také přispěly nálezy stříbrných denárů Soběslava I. a jeho nástupce Vladislava II. Pohřebiště mělo původně 1000-1200 hrobů. Při antropologickém zpracování byla zjištěna výrazná převaha brachykranních lebek, která mohla vést k domněnce, že soubor z Tomanovny náleží k mladším populacím, které jsou datovány do počátku 13. století. Byla provedena doplňující radiouhlíková analýza odebráním kosterního materiálu ze dvou hrobů. Radiouhlíkové datování zařadilo oba hroby do středového intervalu 983-1187 n. l., čímž se potvrdila správnost původního archeologického zařazení souboru do 13. století.

  Research into an early medieval burial ground in Radomyšl, near Strakonice was carried out in 1963-1968 by the Archaeological Institute of the Czech Academy of Sciences. Follow-up research culminated in 1999 and 2002 with rescue research into the western and north-western sections of the burial ground prior to demolition work on the Tomanovna site. This early medieval burial ground from the late hillfort period has been, on the basis of the analysis of S-shaped rings, dated to the 12th century. The dating was assisted by finds of silver coinage, dinars from King Soběslav I and his successor Vladislav II. The burial ground originally contained 1000-1200 graves. During anthropological analysis a strong dominance of brachycranial skulls emerged, supporting the theory that the series from Tomanovna should be grouped with earlier populations dating from the beginning of the 13th century. A supplementary radiocarbon analysis was carried out, sampling skeletal material from two graves. Radiocarbon dating places both graves between AD 983 and 1187, thus supporting the original archaeological classification of the series to the 12th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0211926

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.