Počet záznamů: 1  

Známý či neznámý Vlašský dvůr v Kutné Hoře? Příspěvek k dějinám centrální středověké mincovny zemí Koruny české

 1. 1.
  0380253 - ARÚ 2013 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Velímský, Filip
  Známý či neznámý Vlašský dvůr v Kutné Hoře? Příspěvek k dějinám centrální středověké mincovny zemí Koruny české.
  [The Italian Court at Kuttenberg - known or unknown? The contribution to the history of central mint of the mediaeval Czech kingdom.]
  Argenti fodina 2011. Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2011. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 2012, s. 54-68. ISBN 978-80-89151-31-8.
  [Argenti fodina 2011. Banská Štiavnica (SK), 07.09.2011-09.09.2011]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Kutná Hora * mint * medieval archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek přináší shrnutí předběžných závěrů archeologického výzkumu, který se uskutečnil na jaře roku 2010 v sousedství Vlašského dvora v Kutné Hoře. V průběhu výzkumu byly zachyceny pozůstatky po doposud neznámé středověké přístavbě areálu mincovny. Jednalo se konkrétně o sedm zahloubených suterénních objektů, patřících k hospodářskému zázemí kutnohorské mincovny, ve kterých patrně fungovaly provozy doprovázející zpracování stříbra. Zachycené objekty jsou prozatím rámcově datovány do 14. až 15. století, kdy nejspíše v důsledku požáru zanikly. Jako mimořádně bohaté se ukázaly odebírané zásypy, které kromě zlomků běžné kuchyňské keramiky, zvířecích kostí, železných předmětů a mincí obsahovaly i některé zcela výjimečné artefakty. Z celého souboru nálezů vynikají především fragmenty náhrobní desky z počátku 14. století, na kterých je v reliéfu zachycena tvář a část postavy prozatím neznámého mladého muže urozeného původu a část textové legendy. Mezi další cenné nálezy patří souprava kadlubů, tj. forem na odlévání drobných kovových kování, například přezek opasků, různých nášivek na textilie či knižních kování, představující doposud největší nález tohoto druhu v Čechách. Za obdobně raritní lze označit i nález velkého množství specifické technické keramiky vyráběné patrně pro přilehlé hutnické provozy a četné nálezy různých typů strusek a tavenin.

  The study brings the basic gathering of the preliminary conclusions from archaeological excavation which have been realized in spring 2010 in the vicinity of the Italian Court at Kuttenberg. During the excavation the relics of an unknown mediaeval outbuilding of the mint have been found. In the concrete seven counterbore basement cellars that belong to the economic hinterland of mint, probably production premises attendant to the silver works. The time of origin of all objects is the break of the 13th and the 14th century, the expectant extinguishment of them, probably by fire, is during the 15th century. The backfills were bountiful of artifacts, such as sherds of kitchen ceramic, animal bones, metal subjects, coins etc., but also contained some special finds such as fragments of tombstone with portrait of unknown young man from the beginning of the 14th century. The another valuable finds were for example the collection of casting moulds for small haberdashery and hardware (buckles, jewelry components, metal book clasps etc.), the collection of the special metallurgical ceramics (crucibles, destillation retorts) and parts of the smelting furnaces (ceramic tuyeres), or the different types of smelting slags and scrap.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0211006

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.