Počet záznamů: 1  

Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše

 1. 1.
  0380197 - FLÚ 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Förster, Josef
  Masen vs. Mickl. Dvě podoby maurikiovské tragédie.
  [Masen vs. Mickl. Two Faces of Mauritian Tragedy.]
  Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše. Praha: Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 2011 - (Förster, P.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; Svatošová, H.), s. 345-364. ISBN 978-80-260-0542-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Baroque theatre * The Early Modern Era * Jacob Masen * historical tragedy * emperor Maurice * Jan Christian Alois Mickl
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek se zabývá nejoblíbenějším námětem řádového dramatu v Evropě od počátku 17. století do 40. let století 18. – tematikou pádu raně byzantského císaře Maurikia. Srovnáváme dvě různé podoby tragédie s maurikiovským námětem, totiž tragédii německého jezuity, teoretika řádového dramatu, Jacoba Masena SJ (1606-1681) a domácí hru teprve devatenáctiletého mladíka Jana Kristiána Aloise Mickla (1711-1767) z r. 1730. Proti sobě tu stojí dvě rozdílné barokní poetiky, na jedné straně stylistika, jež požaduje pro dramatickou tvorbu řeč průzračnou (dictio perspicua) a jasnou (dictio illustris). A na druhé straně Micklovo pojetí inklinující k složitým rétorickým exhibicím a bombastu, značně ovlivněnému dobovým proudem konceptismu, jenž mocně rezonoval v dramatické tvorbě K. Kolčavy na počátku 18. století.

  The article looks into the most popular topic of European monastic drama from the 17th century until the 1740ies, i.e., the fall of the early Byzantine emperor Maurice. We compare two types of drama on Mauritian subjects, the tragedy of the German Jesuit and theoretician of monastic drama Jacob Masen S. J. (1606–1681) and the 1730 "domestic play" by the then nineteen year old Jan Christian Alois Mickl (1711–1767). The two authors provide two kinds of Baroque poetics: one the one hand, a style in which drama requires an absolutely transparent (perspicua) and clear (illustris) language, and on the other hand Mickl’s approach which tends toward complex rhetorical and even bombastic expression greatly influenced by the concettismo movement apparent for example in K. Kolčava's dramatic work from the beginning of the 18th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210970

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.