Počet záznamů: 1  

Psychologické souvislosti fyzikálních a fyziologických determinant výkonnosti člověka v kosmu

 1. 1.
  0379686 - PSÚ 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Poláčková Šolcová, Iva
  Psychologické souvislosti fyzikálních a fyziologických determinant výkonnosti člověka v kosmu.
  [Psychological context of physical and physiological determinants of human performance in space.]
  Československá psychologie. Roč. 56, č. 2 (2012), s. 119-131. ISSN 0009-062X. E-ISSN 1804-6436
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP407/11/2226
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: spaceflight * microgravity * radiation * circadian rhythms * psychological adaptation
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.244, rok: 2012

  Článek se zabývá hlavními fyzikálními a fyziologickými determinantami výkonnosti člověka v kosmu a zároveň poukazuje na doposud méně reflektované psychické souvislosti pobytu jedince v tomto extrémním prostředí. Největší pozornost věnuje problematice mikrogravitace, radiace a cirkadiánních rytmů s důrazem na adaptační změny nejen ve fyziologických a psychofyziologických, ale především v psychických procesech. Zaobírá se otázkou pozměněné kvality zpracovávaných informací v prostředí mikrogravitace, a izolace od běžných podnětů a ukazatelů a navozuje otázku dostupnosti a adekvátnosti signálů nejenom pro kognitivní, ale i afektivní a konativní procesy. Autorka soudí, že vedle fyziologické a psychofyziologické adaptace na kosmické prostředí nutně dochází i k adaptaci psychické, respektive k adaptaci psychických procesů. Stať dospívá k závěru, že k plnějšímu pochopení adaptace kognitivních, afektivních a konativních procesů je potřeba především hloubkových kvalitativních šetření průběhu psychické adaptace jedinců pobývajících v kosmu.

  This paper deals with the main physical and physiological determinants of human performance during a spaceflight and also addresses so far insufficiently discussed psychological context of being in this extreme environment. The greatest attention is paid to the issue of microgravity, radiation and circadian rhythms, with emphasis on the adaptive changes in physiological and psycho-physiological processes. The study explores the issue of data acquisition and the quality of information processing under the condition of isolation and confinement from natural stimuli and indicators. In this way, the paper further deals with the signals available to crew members about the changes in their cognitive, affective and motivational processes. The paper claims that besides the physiological and psycho-physiological adaptation to the space environment, psychological adaptation necessarily goes on at the same time. It is concluded that the in-depth qualitative investigation of the psychological adaptation could provide a more complete understanding of the accommodation of cognitive, affective and motivational processes during spaceflights.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210582

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.