Počet záznamů: 1  

Analýza naměřených vibračních projevů v kostelní věži

 1. 1.
  0369617 - ÚGN 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lednická, Markéta - Kaláb, Z.
  Analýza naměřených vibračních projevů v kostelní věži.
  [Analysis of measured vibration effects in the steeple.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 18, č. 3 (2011), s. 53-61. ISSN 1803-1447
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA103/09/2007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: resonant vibration * wavelet decomposition * seismic record
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  V tomto článku uvádíme vybrané výsledky experimentálního měření vibračních projevů dopravy, která je vedena poblíž kostela. Jedná se o evangelický kostel na Českobratrské třídě, který je významnou stavební památkou v centru Ostravy. Jde o církevní stavbu z roku 1907, na níž by vzhledem k současnému poškození zdiva mohly vibrace vyvolat rozvíjení puklin, případně vznik nových poškození. Měření bylo provedeno aparaturami GAIA se senzory ViGeo2 v kontinuálním režimu záznamu, a to v lodi kostela i v kostelní věži. Ačkoliv vibrace vyvolané dopravou jsou nevýznamné z hlediska možného poškození jmenované stavební památky, analýza záznamů prokázala existenci rezonančního kmitání kostelní věže. K hodnocení složek kmitání bylo využito waveletového rozkladu seizmického záznamu. Rezonanční kmitání se projevilo v rozsahu period 0,51 – 0,68 s.

  Selected results from experimental measurement of vibration effects generated by traffic are presented in this paper. Experiment was realized in evangelical church located on Ceskobratrska street. This church is significant structural monument in the centre of Ostrava (Czech Republic). This church has been built in 1907 and vibration could evolve current failures and/or eventually origin of new failures. The measurement was performed using GAIA seismic recorders with ViGeo2 sensors; continuous record was used. Sensors were located both in church and steeple. Analysis of records confirmed resonant vibration of steeple although vibration generated by traffic is not significant from the viewpoint of possible damage of structural monument discussed above. Wavelet packet decomposition of seismic signals was used to evaluate vibration components. Resonant vibration was detected in period range 0.51 – 0.68 s.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203639

   
   
Počet záznamů: 1