Počet záznamů: 1  

Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy

 1. 1.
  0367989 - ARÚB 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Uhlířová, H. - Ivanov, M. - Nývltová Fišáková, Miriam
  Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy.
  [Morphometric analysis of fox populations from the Moravian Last Glacial.]
  Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické. Roč. 96, č. 1 (2011), s. 87-110. ISSN 1211-8796
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Gravettian * Magdalenian * osteometric analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studovány byly všechny morfometrické znaky na lebkách a postkraniálním skeletu fosilních populací lišek (Vulpes vulpes a Alopex lagopus) z pozdního paleolitu – gravettienských a magdalénienských lokalit na Moravě. Rozdíly v morfometrii mezi recentními a fosilními liškami jsou diskutovány a srovnávány s jinými studiemy. U fosilního záznamu bylo problematické naměření kraniálních morfometrických charakteristik vzhledem k fragmentárnosti materiálu. Osteometrické znaky ukázaly jasné odlišnosti mezi oběma druhy lišek.

  The contribution deals with the morphometrics of cranial and postcranial skeleton of the fossil populations of foxes (Vulpes vulpes and Alopex lagopus) from the Late Palaeolithic Gravettian and Magdalenian sites in Moravia, Czech Republic. Differences in morphometry between the recent and fossil red fox and arctic fox are discussed and results are confronted with foreign studies. Differences in osteometry of foxes are especially typical for the recent cranial skeleton and these variations are supported by their morphological comparison. Measurements of cranial skeleton are strongly restricted in fossil material because of the state of preservation; however, the detailed osteometry of selected elements of postcranial skeleton enables distinction of Vulpes vulpes from Alopex lagopus. Although there is overlapping in variation spread in the recent and fossil postcranial skeleton, the mean values are significantly different.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202474
   
Počet záznamů: 1