Počet záznamů: 1  

Pěstování vrb a topolů formou výmladkových plantáží na půdách kontaminovaných rizikovými prvky: teoretické podklady a praktický návod pro pěstitele v ČR

 1. 1.
  0366800 - BÚ 2012 CZ cze I - Interní tisk
  Mrnka, Libor - Doubková, Pavla - Habart, J. - Sudová, Radka - Tlustoš, P. - Vohník, Martin - Vosátka, Miroslav
  Pěstování vrb a topolů formou výmladkových plantáží na půdách kontaminovaných rizikovými prvky: teoretické podklady a praktický návod pro pěstitele v ČR.
  [Willow and Poplar Short Rotation Coppice Plantations in Soils Contaminated by Risk Elements: Review and Handbook for Growers in the Czech Republic.]
  Praha: Botanický ústav AV ČR, v.v.i, 2011. 98 s. ISBN 978-80-86188-35-5
  Grant ostatní: Norwya grants(CZ) CZ0092
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: short rotation coppice plantations * fast growing trees * phytoremediation
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Tento manuál se věnuje pěstování vrb a topolů formou výmladkových plantáží na plochách znečištěných rizikovými prvky. Představuje kompilát teoretických poznatků ve spojení s praktickým návodem pro pěstitele RRD na kontaminovaných půdách v České republice i zahraničí. Na jeho stránkách se podrobně věnujeme výběru stanoviště a sadebního materiálu a sledu všech činností vedoucích od založení výmladkové plantáže až po sklizeň a zpracování vyprodukované biomasy. V jednotlivých kapitolách manuálu jsou podrobně zmíněna specifika kontaminovaných ploch. Manuál obsahuje DVD s instruktážním filmem i stručné zalaminované návody k některým činnostem určené k polnímu použití. Manuál vznikl v rámci projektu "Energy plantations technology on contaminated land" financovaném grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu (CZ0092).

  The manual deals with growing willow and poplar short rotation coppice (SRC) plantations in areas polluted with risk elements. It presents a collection of theoretical observations combined with practical instructions for growers of SRC plantations on contaminated soil in the Czech Republic as well as in abroad. It provides readers with detailed considerations of all stages of establishing a SRC plantation, from selecting a suitable site and planting material and all matters involved in starting a plantation to harvesting and processing produced biomass. Individual chapters always pay close attention to the specifics of contaminated areas. Concise practical instructions, laminated and intended for use in the field, are included in the manual together with an instructional movie. The manual was created within the project "Energy plantations technology on contaminated land" supported by a grant from Norway through the Norwegian financial mechanism (CZ0092).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201663

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.