Počet záznamů: 1  

Estetické přednášky I. Estetické studie z moderní české lyriky. Sociologie básnictví

 1. 1. 0364783 - UCL-M 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Mukařovský, J. - Havránková, Marie (ed.) - Jankovič, Milan
  Estetické přednášky I. Estetické studie z moderní české lyriky. Sociologie básnictví.
  [Aesthetic Lectures I. Aesthetic Studies from the Modern Czech Lyric Poetry. Sociology of Poetry.]
  Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010. 168 s. ISBN 978-80-85778-77-9
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1911
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech structuralism * Mukařovský, Jan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Kniha je edicí, která obsahuje dosud nepublikované přednášky Jana Mukařovského, které přednášel v Praze a Bratislavě od konce dvacátých let 20. století. Edice doprovozena studií M. Jankoviče, která objasňuje roli těchto přednášek v kontextu vědeckého díla J. Mukařovského a nastiňuje jeho pojetí básnického jazyka.

  The book is edition of J. Mukařovský's unpublished university lectures which he gave in Prague and Bratislava from the late 1920s. The attached study by M. Jankovič explicates the role of this lectures in the context of J. Mukařovský's scientific works and outlines his concepts of poetic language.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200170