Počet záznamů: 1  

Nové koncepce v tavicím procesu skel, blízká realita

 1. 1. 0357438 - UACH-T 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Němec, Lubomír - Kloužek, Jaroslav - Vernerová, Miroslava - Cincibusová, P. - Jebavá, Marcela - Tonarová, V.
  Nové koncepce v tavicím procesu skel, blízká realita.
  [New glass melting conceptions, immediate reality.]
  Sklář a keramik. Roč. 60, 3-4 (2010), s. 67-72. ISSN 0037-637X
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: glass * bubble removal * new conceptions * centrifuge * space utilization
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla

  Článek presentuje tři možnosti inovace tavicího procesu skel, které vedou ke snížení měrné spotřeby energie na tavení a ke zvýšení výkonnosti procesu. 1. Použití odstředivé síly pro separaci bublin od skla vede za speciálních podmínek k podstatnému urychlení čeřicího procesu. Nastavené podmínky musí vyloučit mechanismus rozpouštění bublin, který je velmi pomalý. 2. Kombinace síranu a redukčního činidla může sloužit jako obecný chemický urychlovač tavicího procesu. Mikrokonvekce vyvolaná nukleací a růstem bublin a pěnění taveniny v oblasti středních teplot urychlují rozpouštěcí procesy, uvolňování plynů již za středních teplot pak urychluje čeřicí proces za snížených teplot. 3. Charakter toku v průtočném tavicím prostoru může být vyhodnocen pomocí nově zavedené veličiny, využití tavicího prostoru. Její aplikace vede k nalezení výhodných typů proudění vedoucích ke snížení měrné spotřeby energie a ke zvýšení tavicí výkonnosti prostoru.

  The article brings three approaches which are promising for innovation of the glass melting process from the point of view of its specific energy consumption and performance. 1. The application of the centrifugal force enhances the kinetics of bubble separation from the melt provided the specific conditions preventing bubble dissolution are introduced. 2. The kinetics of both sand dissolution and bubble removal may be improved by the combination of sulphates and a reducing agent. The microconvection due to bubble nucleation and growth coming from sulphur chemical reaction accelerates the sand dissolution and the same reactions shift the refining optimum to lower temperatures. 3. The application of the newly introduced quantity, the utilization of the melting space, enables the quantitative evaluation of the glass flow character from the point of view of melting phenomena and setting up the glass flow types ensuring low specific energy consumption and high melting performance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195714