Počet záznamů: 1  

Slovo a obraz, racionalita a emocionalita

 1. 1.
  0356337 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaderka, Petr
  Slovo a obraz, racionalita a emocionalita.
  [Word and image, rationality and emotionality.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 83-89. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: multimodal semiosis * rationality * emotionality
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Cílem příspěvku je prozkoumat vzájemné vztahy mezi verbální sémiózou, vizuální sémiózou, racionalitou a emocionalitou. Autor ilustruje na příkladech tyto teze: (1) verbální i vizuální sémióza mají sémiotický potenciál k tomu, aby mohly působit jak na city, tak na rozum recipientů, (2) rozum a city bývají v komunikace spjaty, (3) produkce a recepce racionálních významů je založena na endogenní logice komunikační praxe, (4) produkce a recepce emocionálních významů se zakládá na normativnosti interakčního, sociálního a morálního řádu, v němž komunikace probíhá.

  This paper tries to elucidate the interrelationships among verbal semiosis, visual semiosis, rationality and emotionality. It argues that (1) both visual and verbal semiosis have the semiotic potential to emotionalize and “rationalize” the recipient, (2) reason and emotion as cultural constructs and parts of the life-world are intertwined in communication, (3) the production and reception of rational meanings are based on an endogenous logic of communicative praxis, (4) the production and reception of emotional meanings are based on the normativeness of the interactional, social and moral order in which the communication is embedded. These four theses are illustrated by the semiotic analysis of three non-commercial advertisements and an extract from a focus group discussion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194882