Počet záznamů: 1  

Slovesné baroko ve středoevropském prostoru

 1. 1.
  0355087 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nejedlý, Petr
  Slovní zásoba humanistické a barokní češtiny: mezi kontinuitou a diskontinuitou.
  [Czech humanistic and baroque lexicon: between continuity and discontinuity.]
  Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010 - (Janečková, M.; Alexová, J.; Pospíšilová, V.), s. 105-117. ISBN 978-80-7420-008-3
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Czech * language development * humanistic and baroque period * discontinuity
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V období humanismu a baroka probíhá v české slovní zásobě řada změn, které lze vyložit jako inherentní složky jazykového systému. Vedle toho se objevují lexikální prvky formální povahy, které jsou s tímto vývojem v rozporu, neboť jejich užitím dochází k zdvojení již obsazených pozic v lexikálním systému. Jsou důsledkem rozvoje komunikačních možností (technických i společenských). Nelze je proto hodnotit negativně.

  A number of changes that can be explained as an inherent part of lexical development has undergone in the Czech lexicon of the humanistic and baroque period. In addition, there appear lexical elements of formal character, which contradict this development, for using them results in reduplication of those positions of the lexical system, which have already been filled. They are a consequence of a quick development of communication possibilities (both technical and social). It is not appropriate to evaluate them negatively.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193933

   
   
Počet záznamů: 1